Svetlana Naumčik. Užimtumo įstatymo pakeitimai: išplėstos įmonių, priimančių dirbti užsieniečius, atsakomybės taikymo ribos - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Svetlana Naumčik. Užimtumo įstatymo pakeitimai: išplėstos įmonių, priimančių dirbti užsieniečius, atsakomybės taikymo ribos

Svetlana Naumčik. Užimtumo įstatymo pakeitimai: išplėstos įmonių, priimančių dirbti užsieniečius, atsakomybės taikymo ribos

Nuo 2021 m. birželio 15 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pakeitimai. Pakeitimais siekiama išplėsti atsakomybės taikymo ribas: įtvirtinti atsakomybę už trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą ne tik esant rangos teisiniams santykiams, bet ir sudarius bet kurią sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo.

Valstybinė darbo inspekcija galės bausti bet kokią Lietuvos Respublikos veikiančią įmonę, įstaigą, organizaciją, kuri pagal sudarytą sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo priėmė dirbti ar atlikti paslaugas trečiosios šalies pilietį po 2021 m. birželio 15 d. ir raštu nepatikrino, ar įmonės partneris tokį užsienietį įdarbino teisėtai. Anksčiau VDI baudė tik tas įmones, kurios priėmė užsieniečius dirbti pagal rangos sutartis.

Ne paslaptis, kad ne visos Lietuvos įmonės teisėtai įdarbina trečiųjų šalių piliečius Lietuvoje. Didelė Lietuvos įmonių dalis užsieniečių tiesiogiai neįdarbina, o sudaro civilines sutartis su kitomis Lietuvos ar užsienio bendrovėmis. Realus pavyzdys: Lietuvos įmonė priima komandiruojamus trečiųjų šalių piliečius (pavyzdžiui, ukrainiečius), kurie laikinai atvyko iš Lenkijos į Lietuvą teikti paslaugų. Lietuvos įmonė ukrainiečių neįdarbina, nes ukrainiečiai įdarbinti Lenkijos įmonėje. Lenkijos įmonė ir Lietuvos bendrovė sudaro paslaugų teikimo ar darbų atlikimo sutartį, pagal kurią ukrainiečiai atvyksta į Lietuvą. Lietuvos įmonė komandiravimo modelio giliai neanalizuoja: netikrina, ar ukrainiečiai atvyko į Lietuvą teisėtai (karantino metu taikomi apribojimai), ar turi reikiamus leidimus dirbti ir gyventi Lenkijoje, ar Lenkijos įmonė moka mokesčius Lenkijoje, ar Lenkijos įmonė apskritai teisėtai įdarbino ukrainiečius.

Nuo 2021 m. birželio 15 dienos tokios Lietuvos priimančios bendrovės bus baudžiamos. Jeigu Lietuvos priimančioji įmonė žinojo apie tai, kad darbdavys yra nelegaliai įdarbinęs užsieniečius, arba nepatikrino užsieniečių įdarbinimo dokumentų teisėtumo modelio, Lietuvos priimančioji įmonė bus subsidiariai atsakinga už piniginių įpareigojimų įvykdymą, be to, Valstybinė darbo inspekcija Lietuvos įmonei turės teisę paskirti nuo 868 iki 2 896 eurų baudą už kiekvieną nelegaliai dirbusį trečiosios šalies pilietį.

Tokie patys veiksmai, padaryti rangovo arba priimančiosios Lietuvos įmonės, jau baustų už šį pažeidimą per pastaruosius 2 metus, užtrauks rangovui arba priimančiajai Lietuvos įmonei baudą nuo 2896 iki 5792 eurų už kiekvieną nelegaliai dirbusį trečiosios šalies pilietį. Nuo 2021 m. birželio 15 dienos taip pat keičiasi ir Užimtumo įstatymo 57 straipsnis. Jame numatyta atsakomybė ne už nelegalų darbą, o už užsieniečių įdarbinimo ir informavimo tvarkos pažeidimus.

Numatyta atskira darbdavių ir priimančiųjų bendrovių atsakomybė už LDU formų nepildymą, užsieniečių kvalifikacijos, jos tinkamumo darbo vietai ir darbo patirties įrodymų neturėjimą, taip pat kitus pažeidimus (pavyzdžiui, trečiosios šalies pilietis turi leidimą dirbti Lietuvoje, bet leidimas išduotas kitoje įmonėje). Valstybinė darbo inspekcija, nustačiusi, kad darbdavys arba įmonė, į kurią užsienietis atsiunčiamas laikinai dirbti, padarė Užimtumo įstatymo 57 straipsnyje numatytą pažeidimą, turės teisę skirti darbdaviui arba įmonei, į kurią užsienietis atsiunčiamas laikinai dirbti, baudą nuo 200 iki 400 eurų už kiekvieną padarytą pažeidimą.

Tokie patys veiksmai, padaryti darbdavio arba įmonės, į kurią užsienietis atsiunčiamas laikinai dirbti, jau baustų už šį pažeidimą per pastaruosius 2 metus, užtraukia darbdaviui arba įmonei, į kurią užsienietis atsiunčiamas laikinai dirbti, baudą nuo 400 iki 800 eurų už kiekvieną padarytą pažeidimą.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai