Personalo dokumentų pavyzdžiai (šablonai) (atsisiųskite nemokamai) - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Personalo dokumentų pavyzdžiai (šablonai) (atsisiųskite nemokamai)

Personalo dokumentų pavyzdžiai (šablonai) (atsisiųskite nemokamai)

Šie personalo dokumentų šablonai naudotini įgyvendinant darbo užmokesčio apskaičiavimo pakeitimus įsigaliojusius nuo 2019 m. sausio 1 d.

Visi personalo dokumentai parengti vadovaujantis nuo 2019 m. sausio 1 d. galiojančiais teisės aktais. Šie dokumentai yra rekomendacinio pobūdžio ir jų naudojimas turėtų būti savalaikis ir pritaikytas prie įmonėje naudojamų personalo dokumentų ir lokalinių teisės aktų. Parengtų personalo dokumentų šablonų naudojimas nėra privalomas ir juos pasirinkti naudoti reiktų pagal tai, kuris darbuotojų informavimo būdas apie priimtus pasikeitimus nuo 2019 m. sausio 1 d. yra taikomas įmonėje.

Dokumentų rinkinį sudaro šie dokumentai

Darbo užmokesčio perskaičiavimo taisyklės: Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeitus Valstybinio socialinio draudimo įstatymą ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, darbuotojų darbo užmokestis „ant popieriaus“ turėjo būti perskaičiuojamas, padauginant iš koeficiento 1,289. Šios perskaičiavimo taisyklės yra vienas iš darbuotojų informavimo būdų, kaip perskaičiuojamas darbo užmokestis po mokesčių reformos.
Darbo užmokesčio perskaičiavimo taisyklės

Darbo užmokesčio perskaičiavimo taisyklės

Prašymas keisti darbo sutartį: Įgyvendinant darbo umokesčio reformos reikalavimus perskaičiuoti darbo užmokestį, darbdaviai gali pasirinkti pakeisti darbo sutartis. Šis prašymas, skirtas būtent šiai situacijai, kai keičiama darbo sutartis esant darbuotojo prašymui.

Prašymas dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo

Prašymas dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo

Pranešimas dėl darbo užmokesčio keitimo ir Įsakymas dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo: Įgyvendinant reikalavimą perskaičiuoti darbo užmokestį nuo 2019 m. sausio 1 d., darbdavys turėtų tinkamai informuoti darbuotojus apie darbo užmokesčio perskaičiavimą. Šiuose personalo dokumentų šablonuose pateikiamas tokio informavimo pavyzdys.

Pranešimas dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo

Pranešimas dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo

Dėl darbo sutarties keitimo

Dėl darbo sutarties keitimo

Susitarimas dėl darbo sutarties keitimo: Darbos sutartis dėl darbo užmokesčio perskaičiavimo gali būti keičiama ir esant darbuotojo ir darbdavio susitarimui dėl darbo sutarties keitimo. Tai pats geriausias būdas keisti darbo sutartį ar kitus darbo teisės susitarimus.

Nurodykite el. pašto adresą, kuriuo pageidaujate gauti personalo dokumentų rinkinį

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai