Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių

Darbo kodekso 55 straipsnyje nustatyti reikalavimai, kuriais reguliuojamas darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių. Darbo kodeksas stipriai gina darbuotojo, kuris nori savo noru nutraukti darbo santykius, teises. Taip darbdaviams paliekamos tik kelios apsaugos priemonės, kaip įspėjimo terminai, kurias mes ir aptarsime.

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva: pagrindiniai niuansai

Darbuotojas turi absoliučią teisę be jokios svarbios priežasties nutraukti tiek terminuotą, tiek ir neterminuotą darbo sutartį. Tačiau darbdavys yra apsaugomas – Darbo kodeksas nustato įspėjimo terminą. Vadinasi, darbuotojas norėdamas su darbdaviu nutraukti darbo santykius turi darbdavį įspėti prieš 20 kalendorinių dienų. Svarbu, kad įspėjimas darbdaviui turi būti įteiktas raštu.

Kadangi darbuotojo teisė savo noru nutraukti darbo santykius kyla ne tik iš Darbo kodekso, bet šią teisę saugo ir LR Konstitucija, darbuotojas gali prašyti nutraukti darbo sutartį ir anksčiau nei prieš dvidešimt kalendorinių dienų. Jeigu darbdaviui trumpesnis nei dvidešimt kalendorinių dienų terminas yra tinkamas, tuomet darbuotojas ir darbdavys gali susitarti nutraukti darbo santykius ir anksčiau.

Darbo kodekse taip pat numatyta, kad darbuotojas turi teisę atšaukti pareiškimą nutraukti darbo sutartį. Tačiau ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo padavimo dienos. Vėliau darbuotojas gali atšaukti pareiškimą tik su darbdavio sutikimu.

Darbuotojo pareiškimas pabaigia darbo sutartį pasibaigus įspėjimo terminui. Darbdavys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo įforminti darbo sutarties pasibaigimą. Kadangi įspėjimo terminas yra skaičiuojamas ne darbo dienomis, bet kalendorinėmis dienomis, gali susidaryti situacija, kad įspėjimo terminas sueina ne darbo dieną. Todėl šiuo atveju reikia taikyti Darbo kodekso 14 str., kuris nustato, kad jeigu paskutinė termino diena yra ne darbo ar švenčių diena, termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jos einanti darbo diena.

Vadinasi, jei įspėjimo terminas sueina sekmadienį, šeštadienį ar kitą nedarbo dieną, termino pasibaigimo diena turi būti perkeliama į artimiausią darbo dieną. Aišku, šioje situacijoje šalys gali susitarti ir dėl kito termino ar termino pasibaigimo dienos ir tuomet nutraukti darbo santykius.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai