Straipsniai Straipsnių archyvas - BizTools • Turtinės žalos atlyginimas darbo santykiuose: bendrieji klausimai

  Turtinės žalos atlyginimas darbo santykiuose: bendrieji klausimai

  Darbo kodekso 151 str. nustato, kad kiekviena darbo sutarties šalis privalo atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės kitai sutarties šaliai padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą. Turtinės žalos atlyginimas darbo santykiuose nėra paprastas procesas, nes žalos padarymo faktą apibrėžia net keletas aplinkybių. Visų pirma kalbėti apie žalos padarymą darbo santykiuose galima

  PLAČIAU
 • Ikisutartiniai santykiai darbo teisėje: viskas slypi detalėse

  Ikisutartiniai santykiai darbo teisėje: viskas slypi detalėse

  Darbo kodekso 41 str. reguliuojami ikisutartiniai santykiai darbo teisėje. Nors šis straipsnis atrodo labai abstraktus, jį pažeisti galima ne vietoje pasakytu žodžiu, padarytu veiksmu, atskleista informacija. Šis Darbo kodekso straipsnis nustato kelis aspektus – iki sudarydamos darbo sutartį, šalys turi laikytis lyčių lygybės, nediskriminavimo, sąžiningumo, sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingos informacijos suteikimo ir konfidencialios informacijos

  PLAČIAU
 • Nauja Seimo sesija: kokių teisės aktų laukti?

  Nauja Seimo sesija: kokių teisės aktų laukti?

  Atėjo ruduo, o kartu ateina ir nauja Seimo sesija. Seimui buvo pateiktas 127 teisės aktų projektų sąrašas. Peržiūrėjus visą teisės aktų sąrašą matyti, kad labai didelių reformų ar pertvarkų nenumatoma, tačiau yra tikrai įdomių teisės aktų, kurie keis tiek mūsų darbus, tiek ir mūsų gyvenimus. Keletą pakeitimų, kurie mūsų darbuose įves naujovių, aptarsime šiame straipsnyje.

  PLAČIAU
 • Susitarimas dėl nekonkuravimo – ką sako DK?

  Susitarimas dėl nekonkuravimo – ką sako DK?

  Darbdavys siekdamas apsisaugoti, kad buvę darbuotojai, pasinaudodami pas darbdavį įgyta informacija, nesąžiningai nekonkuruotų, gali sudaryti tam tikrus susitarimus dėl nekonkuravimo. Susitarimas dėl nekonkuravimo yra gana kompleksinis dokumentas, kuris turi būti tikslus ir aiškus, kad neliktų nesuprantamų dalykų tiek iš darbuotojo, tiek ir iš darbdavio pusės. Šiame straipsnyje aptarsime pagrindines Darbo kodekso nuostatas, kurios reguliuoja šiuos

  PLAČIAU
 • Svetlana Naumčik. Užimtumo įstatymo pakeitimai: išplėstos įmonių, priimančių dirbti užsieniečius, atsakomybės taikymo ribos

  Svetlana Naumčik. Užimtumo įstatymo pakeitimai: išplėstos įmonių, priimančių dirbti užsieniečius, atsakomybės taikymo ribos

  Nuo 2021 m. birželio 15 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pakeitimai. Pakeitimais siekiama išplėsti atsakomybės taikymo ribas: įtvirtinti atsakomybę už trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą ne tik esant rangos teisiniams santykiams, bet ir sudarius bet kurią sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo. Valstybinė darbo inspekcija galės bausti bet kokią Lietuvos Respublikos veikiančią įmonę, įstaigą,

  PLAČIAU
 • Statybininko ID kodas: pagrindiniai niuansai

  Statybininko ID kodas: pagrindiniai niuansai

  LR Seimas priėmė Statybos įstatymo Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymą, kuriuo įtvirtintas reikalavimas statybininkams turėti identifikacinį kodą (toliau ID kodas). Šios Statybų įstatymo pataisos, kaip ir statybininko ID kodas, įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 d. Kaip nurodo įstatymo rengėjai, šiais pakeitimais siekiama kovoti su nelegaliu darbu, neapskaitytomis

  PLAČIAU

Naujausi pranešimai