Straipsniai Straipsnių archyvas - BizTools • Svetlana Naumčik. Užimtumo įstatymo pakeitimai: išplėstos įmonių, priimančių dirbti užsieniečius, atsakomybės taikymo ribos

  Svetlana Naumčik. Užimtumo įstatymo pakeitimai: išplėstos įmonių, priimančių dirbti užsieniečius, atsakomybės taikymo ribos

  Nuo 2021 m. birželio 15 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo pakeitimai. Pakeitimais siekiama išplėsti atsakomybės taikymo ribas: įtvirtinti atsakomybę už trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą ne tik esant rangos teisiniams santykiams, bet ir sudarius bet kurią sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo. Valstybinė darbo inspekcija galės bausti bet kokią Lietuvos Respublikos veikiančią įmonę, įstaigą,

  PLAČIAU
 • Statybininko ID kodas: pagrindiniai niuansai

  Statybininko ID kodas: pagrindiniai niuansai

  LR Seimas priėmė Statybos įstatymo Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymą, kuriuo įtvirtintas reikalavimas statybininkams turėti identifikacinį kodą (toliau ID kodas). Šios Statybų įstatymo pataisos, kaip ir statybininko ID kodas, įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 d. Kaip nurodo įstatymo rengėjai, šiais pakeitimais siekiama kovoti su nelegaliu darbu, neapskaitytomis

  PLAČIAU
 • Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia

  Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia

  Darbo kodeksas numato galybę apribojimų, kurie apsunkina darbdavio galimybes nutraukti darbo santykius su darbuotoju. Žinoma, kaip jau rašėme anksčiau – šie apribojimai sukurti ne šiaip sau, o siekiant apsaugoti darbuotojų teises, nes jie yra silpnesnioji darbo santykių šalis. Tačiau kartais susidaro aplinkybės, kad darbdavys nori atleisti darbuotoją bet kokiomis sąlygomis, nes darbuotojas, pavyzdžiui, gadina organizacijos

  PLAČIAU
 • Mobingas: patarimai, kaip jį nustatyti, įrodyti ir išvengti

  Mobingas: patarimai, kaip jį nustatyti, įrodyti ir išvengti

  Mobingo ar psichologinio smurto darbe sąvokos nėra detaliai sureglamentuotos Darbo kodekse ar kituose teisės aktuose. Tačiau, kaip pasireiškia mobingas, galima suprasti iš kompleksiškai taikomų teisės normų, valstybės institucijų išaiškinimų, mokslininkų atliktų tyrimų bei kitos literatūros. Šiame straipsnyje, remdamiesi VDI konsultacijomis, trumpai apžvelgsime psichologinio smurto darbe pasireiškimo situacijas. Mobingo pasireiškimas Kaip nurodo VDI savo rašte, mobingas

  PLAČIAU
 • Turtinių ir neturtinių interesų apsauga: DK nuostatos

  Turtinių ir neturtinių interesų apsauga: DK nuostatos

  Darbuotojo ir darbdavio turtinių ir neturtinių interesų apsauga nustatyta Darbo kodekso 31 straipsnyje. Jame aptariami tam tikri klausimai, susiję su turto naudojimu, saugiomis darbo sąlygomis, intelektinės nuosavybės sukūrimu ir pan. Šiame straipsnyje aptarsime, kaip turėtų būti aprašomos šios teisės ir kaip pasidalijama atsakomybė bei už darbo priemones atlyginama. Turtinių ir neturtinių interesų apsauga Darbdavys privalo

  PLAČIAU
 • Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

  Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

  Darbo kodekso 56 str. nustato, kaip vykdomas darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Darbo kodeksas nurodo keturias sąlygas, kada galima nutraukti darbo santykius šiuo pagrindu. Toliau aptarsime visas šias sąlygas ir kitus niuansus, kaip ir kada darbuotojas gali nutraukti darbo santykius supaprastinta tvarka. Sąlygos, kada galimas darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių

  PLAČIAU

Naujausi pranešimai