Geriausia - darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Geriausia – darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu

Geriausia – darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu

Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu, norint pabaigti darbo santykius, turėtų būti kiekvieno darbdavio ir darbuotojo siekis. Tiek teismų praktika, tiek teisininkai nurodo, kad tai geriausias būdas nutraukti darbo sutartį. Taikomas tas pats susitarimo laisvės principas kaip ir civiliniuose sutartiniuose santykiuose.

Turi būti išreiškiama laisva šalių valia

Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu galimas tik tada, kai šis susitarimas išreiškia abiejų šalių valią. Vadinasi, turi nebūti pagrindo kilti ginčui dėl vienos šalies spaudimo nutraukti darbo santykius sudarant abipusį susitarimą. Ar šiuo pagrindu nutraukiant darbo sutartį nebuvo pažeista laisva šalių valia, teismas nustatinėtų kiekvienu atveju atskirai. Būtų nagrinėjamas visas susitarimo sudarymo procesas – pasiūlymo nutraukti darbo sutartį gavimas, susitarimo rengimas, sutikimas su sutarimu, sutarimo sudarymas, susirašinėjimai tarp šalių ir pan.

Taip pat svarbi yra susitarimo sudarymo laiko eiga – ar pakankamai, pavyzdžiui, darbuotojas turėjo laiko įvertinti darbdavio pasiūlymą nutraukti darbo santykius. Jei susiklostė situacija, kad darbuotojas susitarimą nutraukti darbo sutartį pasirašė tą pačią dieną kaip ir gavo pasiūlymą, šiuo atveju gali kilti ginčas, jog darbuotojas galimai patyrė spaudimą.

Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu

Norint nutraukti darbo sutartį šalių sutarimu, visų pirma turi būti vienos iš darbo santykių šalių pasiūlymas nutraukti darbo santykius. Pasiūlyme išdėstomos siūlomos darbo sutarties nutraukimo sąlygos – kada nutraukiami darbo santykiai, kokia mokama išeitinė kompensacija, koks nepanaudotų atostogų kompensacijos dydis ir kitokia atsiskaitymo tvarka.

Jei pasiūlyme surašytos sąlygos tenkina abi puses, tuomet arba pasirašomas susitarimas tarp darbuotojo ar darbdavio, arba šalys tiesiog raštu išreiškia sutikimą su pasiūlymu. Antru atveju jau nebėra reikalinga surašyti atskiro susitarimo, todėl pats darbo sutarties nutraukimo procesas bus kiek greitesnis ir paprastesnis.

Primename, kad pasiūlymas ir susitarimas gali būti sudarytas tiek raštu, tiek ir elektroninėmis priemonėmis. Vadinasi, pavyzdžiui, pasiūlymas gali būti pateikiamas elektroniniu paštu ar kitomis susirašinėjimo priemonėmis. Aišku, turi būti užtikrinamas tokio pasiūlymo pateikimo elektroniniu būdu autentiškumas. Ar galima nustatyti adresatą, tinkamai perskaityti ir suprasti turinį, įrodyti pasiūlymo gavimo faktą. Geriausia, kad tokių elektroninių dokumentų apsikeitimo tarp darbuotojo ir darbdavio tvarka būtų aprašyta vidinėje organizacijos tvarkoje, darbo tvarkos taisyklėse ar tiesiog nurodyta darbo sutartyje.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai