Terminuota darbo sutartis – sąlygų ir termino nustatymas - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Terminuota darbo sutartis – sąlygų ir termino nustatymas

Terminuota darbo sutartis – sąlygų ir termino nustatymas

Darbdaviams sudarant darbo sutartis su darbuotojais, kartais susidaro objektyvios aplinkybės, kuomet reikalinga susitarti dėl terminuotų darbo santykių. Pavyzdžiui, reikalinga skubiai įvykdyti tam tikrus darbus, pakeisti sergantį darbuotoją ir pan. Ir tai padaryti mums leidžia Darbo kodekso 67 str., kuris apibrėžia, kaip sudaroma terminuota darbo sutartis.

Terminuota darbo sutartis – termino nustatymas

Sudarant darbo sutartį, būtina susitarti dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų – darbo užmokesčio, funkcijų ir darbovietės. Sudarant terminuotą darbo sutartį, be šių sąlygų, būtina susitarti dėl darbo sutarties termino. Vadinasi, jei terminuotoje darbo sutartyje nėra aprašyta termino sąlyga, tai ji bus laikoma neterminuota sutartimi.

Darbo kodeksas nustato trijų tipų terminą – iki tam tikros datos, iki tam tikros užduoties įvykdymo ar tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo. Taip pat yra terminai, kurie skaičiuojami dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.

Terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, kai darbo santykių buvimo laikotarpiu išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo apibrėžtas sutarties terminas. Taip pat ji tampa neterminuota tais atvejais, kai darbo santykiai tęsiasi toliau, pasibaigus darbo sutartyje sutartam terminui ir nei viena šalis sutarties nenutraukia. Taigi esant terminuotai darbo sutarčiai turėtų būti aktyvūs darbuotojo ir darbdavio veiksmai (įspėjimai apie nutraukimą), kad terminuoti darbo santykiai pasibaigtų.

Atkreiptinas dėmesys, kad, susiejus terminą su tam tikromis aplinkybėmis ir joms išnykus, darbo sutartis iš terminuotos pasidaro neterminuota. Tai situacijos, kai pavaduojamas darbuotojas nebegrįžta į darbą ir nutraukia darbo santykius.

Terminuotos darbo sutarties sudarymo sąlygos

Darbo kodekso 67 str. 4 dalyje nurodyta, kad terminuotų darbo sutarčių nuolatinio pobūdžio darbams negali būti daugiau kaip dvidešimt procentų visų darbdavio sudarytų darbo sutarčių skaičiaus. Atkreipiame dėmesį, kad sutartys, kurios sudarytos nenuolatiniams darbams, į 20 proc. skaičiavimą nepatenka.

Vadinasi, Darbo kodekse netiesiogiai nurodyta, kad terminuotos darbo sutartys turėtų būti sudaromos nenuolatinio pobūdžio darbams. Taigi darbdavys sudarydamas terminuotą darbo sutartį turi numatyti, kad darbas yra laikinas, ir vien tik darbuotojo parašas nepatvirtina, kad sudaryti terminuoti darbo santykiai. Šiuo atveju darbo sutartis turi atitikti visas Darbo kodekse nurodytas sąlygas. Darbdaviui taip pat svarbu numatyti, kad jam teks pareiga įrodinėti, kad darbai yra nenuolatinio pobūdžio, todėl visos neterminuotų darbo santykių sąlygos privalo būti aprašytos kaip įmanoma aiškiau.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai