Mažosios bendrijos nario civilinė sutartis - BizTools

Mažosios bendrijos nario civilinė sutartis

Mažosios bendrijos nario civilinė sutartis

Mažosios bendrijos – viena populiariausių verslo vykdymo formų Lietuvoje. Ypač pastaruoju metu šio juridinio asmens populiarumas itin išaugo dėl savo mokestinio patrauklumo. Ankstesniuose straipsniuose jau rašėme, kad mažąją bendriją pasirinkti smulkiajam verslui verta jau vien dėl lankstaus pelno išmokėjimo tvarkos ir lengvatinio vadovo civilinės sutarties pajamų apmokestinimo. Na, o dabar ir mažosios bendrijos nariai galės su mažąja bendrija sudaryti civilines sutartis. Mažosios bendrijos nario civilinė sutartis – taigi, kas pasikeitė?

Mažosios bendrijos nario civilinė sutartis – Mažųjų bendrijų įstatymo pakeitimai

2020 m. lapkričio 19 d. įsigaliojo Mažųjų bendrijų įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta, kad mažosios bendrijos narys galės sudarinėti civilines sutartis su bendrija dėl paslaugų atlikimo bendrijai, tačiau atlygis pagal tokią civilinę sutartį per metus negalės viršyti 100 000 eurų.

Ši suma iš tikrųjų stipriai išplečia galimybę mažosios bendrijos nariams veikti bendrijos labui bei leidžia smulkiajam verslui sutaupyti nemažai mokesčių. Nes įsivaizduokite, jei 100 000 eurų per metus būtų deklaruojama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

Į ką atkreipti dėmesį?

Taigi nuo 2020 m. lapkričio 19 d. mažosios bendrijos narys (savininkas) su mažąja bendrija gali sudaryti civilines sutartis dėl darbų atlikimo ir paslaugų teikimo bendrijai. Darbų ir paslaugų vertė per kalendorinius metus negali viršyti 100 000 eurų. Pirmas svarbus dalykas, kad ši 100 000 eurų riba taikoma kiekvienam nariui atskirai. Tačiau šios pajamos yra įtraukiamos į vertę (45 000 eurų), nuo kurios reikia registruotis PVM mokėtoju. Todėl, viršijus 45 000 eurų pajamų ribą, nariui atsiras PVM skaičiavimo ir deklaravimo prievolės. Ir nepamirškite, kad atlygis turi atitikti rinkos kainas.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad civilinė sutartis negali turėti darbo santykių (darbo sutarties) požymių. Anot VMI išaiškinimo, sprendžiant darbo santykių atskyrimo nuo civilinių santykių klausimą, vertinami šie esminiai darbo santykiams būdingi požymiai: 1) darbas dirbamas ar pareigos einamos darbdaviui ir gyventojui susitarus; 2) asmuo dirba tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eina tam tikras pareigas; 3) gyventojas dirba paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai (darbo laiko, darbo organizavimo, darbo drausmės, darbo atlikimo būdo, technologijų ir pan.), t. y. darbo santykiams būdingas pavaldumo darbdaviui požymis; 4) asmuo dirba atlygintinai. Darbo teisiniams santykiams dažniau būdingas periodiškai mokamas atlyginimas, o atliekant užduotį civilinių sutarčių pagrindu įprastai mokamas atlygis už galutinį rezultatą.

Viršijus nustatytą 100 000 eurų ribą, viršijanti suma nariui bus apmokestinama arba kaip dividendai, arba kaip avansu išmokamas pelnas, kuris gali būti deklaruojamas kaip dividendai arba su darbo santykiais susijusios pajamos.

Visais atvejais šis pakeitimas smulkiajam verslui yra ypač naudingas – tiek žiūrint iš mokestinės pusės, tiek ir iš teisinės. Svarbiausia sekti, kad civiliniai teisiniai santykiai atitiktų visus Mažųjų bendrijų įstatyme nustatytus reikalavimus.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai