Septynios DK nuostatos, kurių neturi laikytis mažieji darbdaviai - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Septynios DK nuostatos, kurių neturi laikytis mažieji darbdaviai

Septynios DK nuostatos, kurių neturi laikytis mažieji darbdaviai

Darbo kodekso 110 straipsnis reguliuoja darbo santykių ypatumus darbdavių, kurie yra įdarbinę mažiau kaip 10 darbuotojų. Taigi numatomos net septynios DK nuostatos, kurių neturi laikytis mažieji darbdaviai. Mažuoju darbdavys laikomas tada, kai vidutinis darbuotojų skaičius organizacijoje mažesnis kaip dešimt darbuotojų. Vidurkis apskaičiuojamas pagal Darbo kodekso 22 straipsnį ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymą.

DK nuostatos, kurių neturi laikytis mažieji darbdaviai

Mažieji darbdaviai neturi pareigos pranešti apie darbo pamainų grafikus ne vėliau kaip prieš septynias dienas. Tokie darbdaviai apie darbo pamainų grafikus privalo pranešti ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas (Darbo kodekso 115 str. 2 d.). Su darbuotoju galima susitarti ir dėl kitokių pranešimo terminų.

Mažieji darbdaviai gali nesilaikyti kasmetinių atostogų suteikimo darbuotojams eilės nustatymo taisyklių, kurios reguliuojamos Darbo kodekso 128 str. 4 d. Tokia nuostata taikoma, nes mažieji darbdaviai turi iki dešimt darbuotojų, taigi tokiame sąlygiškai nedideliame kolektyve galima gana sklandžiai susitarti dėl atostogų grafiko. Žinoma, darbdavys tvarką gali nustatyti ir priimdamas vidines įmonės taisykles.

Darbo kodekse priimta nuostata, kad pagal 135 str. 3 d. mažieji darbdaviai neturi apmokėti darbuotojo mokymosi atostogų. Aišku, dėl kompensacijos darbuotojas ir darbdavys gali susitarti atskirais susitarimais.

Mažieji darbdaviai neturi pareigos informuoti darbuotojų patikėtinio apie nuotolinio darbo, terminuotų darbo sutarčių ir laikinojo darbo būklę. Tačiau kitos pareigos apie informacijos teikimą, pavyzdžiui, apie darbo užmokestį, mažiesiems darbdaviams išlieka.

Tokie darbdaviai neturi ir pareigos darbuotojo prašymu pakeisti darbo laiką ne viso darbo laiko atveju (šio kodekso 40 str. 3 ir 4 d.).

Mažiesiems darbdaviams nustatyta ir palengvinta darbo santykių nutraukimo procedūra, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės. Toks darbdavys neturi pareigos patvirtinti atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijų ir sudaryti atrankos komisiją, kaip tai nustatyta Darbo kodekso 57 str. 3 d.

Mažieji darbdaviai gali nesuteikti darbuotojui kasmetinių atostogų, jeigu darbo santykiai su darbuotoju trunka trumpiau negu vienus metus, tačiau turi išmokėti kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas (šio kodekso 127 str.).

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai