Darbuotojų komandiruotės: kaip reguliuojama Darbo kodekse? - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Darbuotojų komandiruotės: kaip reguliuojama Darbo kodekse?

Darbuotojų komandiruotės: kaip reguliuojama Darbo kodekse?

Vienas svarbiausių darbo santykių elementų, be kita ko, yra darbuotojų komandiruotės. Nors dažniausiai darbdaviai rūpinasi mokestine ir apskaitos komandiruočių dalimi, vis dėlto darbo teisės dalis yra ne ką mažiau svarbi, o gal net ir kur kas svarbesnė. Būtent Darbo kodeksas nustato sąlygas, kurios apibrėžia, kas yra komandiruotė, kada mokami dienpinigiai, kaip skaičiuojamas ir apmokamas darbo laikas komandiruotėje ir panašiai.

Darbuotojų komandiruotės: 5 svarbūs klausimai

Nustatant, ar darbuotojas dirba komandiruotėje, svarbu, kokia ir kur yra jo darbo vieta. Jei darbo sutartyje nustatyta, kad darbuotojas darbo funkcijas atlieka nuolatinėje darbo vietoje, tuomet darbuotojo siuntimas dirbti į kitą nei darbo vietą bus laikomas komandiravimu. Žinoma, čia galioja tam tikros išimtys. Pavyzdžiui, darbo sutartyje nustatomas kilnojamojo pobūdžio darbas ar su darbuotoju sulygstama dėl kelių darbo vietų (skirtinguose miestuose).

Siųsdamas darbuotojus į komandiruotes, darbdavys turi užtikrinti dvi esmines sąlygas – darbuotojas komandiruotės metu gauna atlyginimą, sulygtą darbo sutartyje, ir darbuotojui turi būti kompensuojamos komandiruotėje patirtos išlaidos. Nors šias nuostatas garantuoja darbdavys, pateikti išlaidų dokumentus ir kitus įrodymus, kad darbuotojas komandiruotėje patyrė išlaidų, tenka būtent pastarajam. Lygiai taip pat darbuotojas turi pagrįsti ir avansinių mokėjimų panaudojimo faktą.

Darbo kodeksas nustato ir kitą darbdavio pareigą – dienpinigių mokėjimą. Dienpinigiai skirti padengti darbuotojo padidėjusioms išlaidoms, kurios atsiranda darbo funkcijas atliekant komandiruotėje. Dienpinigiai mokami, jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį. Dienpinigių dydį nustato Vyriausybė savo nutarimu, o mokėjimo tvarką darbdavys gali patvirtinti vidiniais personalo dokumentais.

Kitas svarbus klausimas – ar visas komandiruotėje praleistas laikas laikomas darbo laiku? Komandiruotės metu darbuotojas turi dirbti įprastu darbo laiko režimu, jeigu darbdavys nėra nustatęs kitokių įpareigojimų. Tačiau Darbo kodeksas nustato, kad į darbuotojo komandiruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal. Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės. Arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį. Kaip kompensuojamas šis darbo laikas, nustatoma darbuotojo ir darbdavio susitarimu, tačiau darbuotojas šiuo atveju turi inicijuoti procedūrą, kad pasinaudotų šiuo kompensavimu.

Kaip matome, pats komandiravimo procesas nėra vien tik dienpinigių skaičiavimas, apmokestinimas ir apskaita. Netgi daugiau klausimų kyla taikant Darbo kodekso normas. Todėl, kad visos taisyklės abiem šalims būtų aiškios, darbdaviui rekomenduojama parengti komandiravimo įmonėje vidines tvarkas. Ir iš anksto su jomis supažindinti darbuotojus.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai