Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas dirbant per nuotolį - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas dirbant per nuotolį

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas dirbant per nuotolį

Įvedus Lietuvoje karantiną ir apskritai vis labiau populiarėjant darbui per nuotolį, darbdaviai susiduria su vis daugiau klausimų dėl darbo organizavimo proceso, kai darbuotojai nedirba paskirtoje darbo vietoje. Darbdaviams kyla klausimų dėl nuotolinio darbo organizavimo būdų, formų, darbuotojams paskirtų užduočių vykdymo kontrolės, efektyvaus darbo užtikrinimo priemonių. Ne paskutinėje vietoje yra ir darbuotojų asmens duomenų tvarkymas.

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas

Pirmiausia, prieš leisdamas darbuotojui dirbti per nuotolį, darbdavys turi nusistatyti, kokie darbuotojo asmens duomenys bus tvarkomi. Pavyzdžiui, gali būti tvarkomi duomenys apie darbo per nuotolį faktą, tokio darbo režimas. Jei išduodamos darbo priemonės (kompiuteris, mobilusis telefonas ir pan.), tuomet tvarkomi duomenys apie darbo priemonių išdavimo faktą.

Būtina atsižvelgti į tai, ar dirbant per nuotolį bus reikalinga jungtis prie kokių nors nuotolinių sistemų. Todėl reikėtų įvertinti kiekvieną sistemą ir įrankį atskirai, atsižvelgiant į tai, ar sistemos yra naudojamos įprastoje darbdavio veikloje ir, jei taip, kokie asmens duomenys dėl tokio naudojimo yra tvarkomi. Svarbu įvertinti ir tai, ar reikalinga tvarkyti papildomus duomenis ir kokiais tikslais, jei bus jungiamasi per nuotolį.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nurodo, kad darbdaviai turi įvertinti, kokius asmens duomenis būtina tvarkyti, organizuojant nuotolinį darbą, ir nesiimti perteklinio asmens duomenų tvarkymo veiksmų.

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas, kai darbuotojas stebimas

Jei kyla poreikis darbdaviui stebėti darbuotoją, dirbantį per nuotolį, jam reiktų atsižvelgti į keletą dalykų dėl darbuotojo asmens duomenų apsaugos. Visų pirma darbdavys turėtų įvertinti darbuotojo stebėsenos proporcingumą siekiamiems tikslams. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nurodo, kad darbdavys, siekdamas vykdyti darbuotojo stebėseną, paprastai galėtų remtis BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, kuris įpareigoja duomenų valdytoją atlikti interesų pusiausvyros testą, siekiant įvertinti, ar jo interesai persveria darbuotojo interesus bei pagrindines teises ir laisves.

Antra, darbdavys turėtų atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Atliekant vertinimą turėtų būti išsamiai ir visapusiškai įvertinti galimi pavojai darbuotojo asmens duomenims ir priemonės, skirtos tokiam pavojui mažinti. Vertinimas privalo būti atliktas tuo atveju, kai darbuotojų asmens duomenys tvarkomi darbuotojo stebėsenos ar kontrolės tikslais: asmuo yra filmuojamas arba įrašinėjamas garsas darbo vietoje, stebimos darbuotojo komunikacijos ir judėjimas ir pan.

Trečia, darbdaviui būtų naudinga parengti darbuotojų stebėsenos tvarką ir supažindinti su ja darbuotojus. Tvarkoje privaloma išsamiai nurodyti, kokie darbuotojai kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis bus stebimi. Pavyzdžiui, ar bus stebimi visi darbuotojai, ar bus stebimas naudojimasis visais darbdavio resursais ar įrankiais, ar bus vykdoma nuolatinė ar periodinė stebėsena ir t. t.

Darbdavys, be pirmiau nurodytų pareigų, taip pat turi tinkamai instruktuoti darbuotojus: kaip tinkamai naudotis darbdavio resursais ar įrankiais nuotoliniu būdu; kokios yra darbuotojų pareigos, vykdant funkcijas nuotoliniu būdu; į ką ir kokia tvarka kreiptis įvykus saugumo incidentui ar asmens duomenų saugumo pažeidimui ir pan.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/teises-seminarai-mokymai/

Šaltinis: vdai.lrv.lt

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai