Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundai pripažįstami nepagrįstais - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundai pripažįstami nepagrįstais

Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundai pripažįstami nepagrįstais

Dėl tiesioginės rinkodaros

Neretai nepagrįstai skundžiamasi dėl tiesioginės rinkodaros, kai asmenims atrodo, kad po 2018 m. gegužės 25 d. iš jų turėtų būti gautas pakartotinis sutikimas tvarkyti asmens duomenis.

Dėl vaizdo stebėjimo

Vaizdo stebėjimo atveju nepagrįstais pripažįstami tokie skundai, kai sumontuotos vaizdo stebėjimo kameros nevykdo vaizdo stebėjimo arba jos yra muliažai, asmuo vykdo vaizdo stebėjimą jam priklausančioje teritorijoje kaip fizinis asmuo ir tik saugumo tikslais, vaizdo stebėjimas vykdomas keliems asmenims priklausančioje erdvėje gavus šių asmenų daugumos sutikimą.

Dėl asmens duomenų tikrinimo registruose

Neretai asmenys klaidingai suvokia, kad jų asmens duomenys gali būti renkami tik jų sutikimu arba kad jų asmens duomenų tvarkymas yra draudžiamas. Nemaža dalis skundų yra atmetama, kai nustatoma, kad asmens duomenys buvo rinkti ne apie pareiškėją, o apie bendraturtį arba esamą (buvusį) turto savininką.

Dėl skolininko asmens duomenų perdavimo

Vienas iš dažniausiai pasitaikančių atvejų, kai asmens duomenys yra perduodami tvarkyti kitam duomenų tvarkytojui siekiant išieškoti skolą ir tai atliekama teisėtai bei tam nereikia asmens sutikimo.

Dėl duomenų tvarkymo vykdant teisinę prievolę

Neretai asmenys nepagrįstai skundžia tam tikras institucijas, kai jos prašo pateikti tam tikrus asmens duomenis, atsižvelgdamos į tai, kad tokių asmens duomenų tvarkymą vykdyti jas įpareigoja teisės aktai. Duomenų tvarkymas yra teisėtas tuo atveju, jei duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė.

Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo atveju asmenys kreipiasi į jų asmens duomenis tvarkančias organizacijas dėl savo teisių įgyvendinimo ir tikisi tuojau pat gauti atsakymą, o jo negavę skundžiasi inspekcijai. Dėl tokių atvejų reikėtų dar kartą atkreipti dėmesį, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas numato 1 mėnesio terminą atsakymui pateikti.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/teises-seminarai-mokymai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai