Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia

Darbo kodeksas numato galybę apribojimų, kurie apsunkina darbdavio galimybes nutraukti darbo santykius su darbuotoju. Žinoma, kaip jau rašėme anksčiau – šie apribojimai sukurti ne šiaip sau, o siekiant apsaugoti darbuotojų teises, nes jie yra silpnesnioji darbo santykių šalis. Tačiau kartais susidaro aplinkybės, kad darbdavys nori atleisti darbuotoją bet kokiomis sąlygomis, nes darbuotojas, pavyzdžiui, gadina organizacijos darbinę atmosferą ir pan. Būtent dėl šių priežasčių Darbo kodekso 59 straipsnyje įtvirtintas darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Šio straipsnio taikymo niuansus ir pabandysime aptarti.

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia: taikymas, išeitinės kompensacijos ir priežastys

Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju dėl priežasčių, nenurodytų Darbo kodekso 57 straipsnio 1 dalyje, įspėjęs darbuotoją prieš tris darbo dienas ir sumokėjęs ne mažesnę kaip šešių mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Nors, atrodytų, pagal 59 str. darbdavio teisė nutraukti darbo sutartį su darbuotoju yra kone absoliuti, numatomi ir keli apribojimai. Visų pirma darbuotoją reikia įspėti prieš tris darbo dienas. Tada numatoma didžiulė išeitinė kompensacija darbuotojui – ne mažesnė kaip šešių mėnesių vidutinio darbuotojo darbo užmokesčio dydžio. Atitinkamai dėl kompensacijos dydžio darbdavys turi gerai įsivertinti, ar verta nutraukti darbo santykius būtent šio straipsnio pagrindu. Galbūt būtų verta darbo sutartį nutraukti bendru sutarimu.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atleidžiant darbuotoją pagal Darbo kodekso 59 str. visgi įspėjimo dokumentuose darbuotojui turi būti nurodoma priežastis, kodėl nutraukiami darbo santykiai. To reikėtų, nes straipsnis reikalauja, kad darbo sutarties nutraukimo priežastys būtų kitos, nei nurodoma Darbo kodekso 57 str. 1 d.

Priežastys gali būti įvairios, pavyzdžiui, dėl netinkamo elgesio, dėl darbinės atmosferos gadinimo, darbuotojo nelojalumo ir pan. Žinoma, darbo sutartis šiuo pagrindu negali būti nutraukiama dėl diskriminacinių priežasčių.

Kam netaikomas Darbo kodekso 59 str.?

Darbo kodekso 59 str. 1 d. įtvirtinta, kam nėra leidžiama nutraukti darbo sutarties darbdavio valia. Šio straipsnio taikyti negali valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, išlaikomos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir Lietuvos bankas.

Darbo sutartis šio straipsnio pagrindu negali būti nutraukta dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, dalyvavimo byloje prieš darbdavį, kaltinamą teisės pažeidimais, taip pat dėl kreipimosi į administracinius organus dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir asociacijoms, amžiaus ar kitų diskriminacinių motyvų.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai