Darbo sutarties keitimas darbdavio iniciatyva - BizTools

Darbo sutarties keitimas darbdavio iniciatyva

Darbo sutarties keitimas darbdavio iniciatyva

Ankstesniuose straipsniuose rašėme, kad geriausias būdas pakeisti darbo santykius yra darbuotojo ir darbdavio abipusis susitarimas. Darbo sutarties keitimas darbdavio iniciatyva – tai dar vienas būdas pakeisti darbo sąlygas. Tačiau šiuo atveju abiem darbo sutarties šalims reikia būti atsargioms, kad nebūtų pažeisti Darbo kodekse nustatyti procedūriniai reikalavimai.

Darbo sutarties keitimas darbdavio iniciatyva – reikalingas darbuotojo sutikimas      

Darbo kodekso 45 straipsnyje nustatyta, kad pakeisti būtinąsias ir papildomas darbo sutarties sąlygas, darbo laiko režimo rūšį ar perkelti darbuotoją dirbti į kitą vietovę darbdavio iniciatyva galima tik su darbuotojo rašytiniu sutikimu. Vadinasi, vienašališkai pakeisti darbo funkciją, darbo užmokestį, darbovietę, išbandymo laikotarpio, nekonkuravimo, konfidencialumo, ne viso darbo laiko, darbo laiko režimo ir kitas sąlygas darbdavys negali. Šiais atvejais yra reikalingas rašytinis darbuotojo sutikimas. Todėl darbo sąlygų pakeitimas turi būti vykdomas, kaip ir sudarant darbo sutartį. Padaromas atskiras susitarimas dėl darbo sutarties pakeitimo arba parengiamas naujas darbo sutarties projektas ir dokumentai pasirašomi abiejų šalių.

Darbdavio pasiūlymas

Darbdavys, norėdamas pakeisti darbo sąlygas, darbuotojui teikia pasiūlymą, kuriame surašytos naujos darbo sutarties sąlygos. Savo ruožtu darbuotojas turi 5 darbo dienas pateikti atsakymą, ar sutinka su naujomis sąlygomis. Aišku, pats atsakymas gali būti pateikiamas ir anksčiau.

Darbuotojui nesutinkant su pasiūlymu keisti darbo santykius, toks nesutikimas gali būti pagrindas nutraukti darbo santykius pagal DK 57 str. Tačiau pagrindu nebus atsisakymas dirbti už sumažintą darbo užmokestį.

Darbuotojui sutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis pakeitimai surašomi darbo sutartyje. Svarbu, kad pakeitimai būtų pasirašyti tiek darbdavio, tiek ir darbuotojo.

Kada nereikia sutikimo?

Jeigu keičiamos kitos sąlygos, ne būtinosios ir papildomos, kurias vardijome straipsnio pradžioje, tuomet darbuotojo sutikimas nėra būtinas. Sąlygos pakeičiamos darbdavio sprendimu pasikeitus darbo sąlygas reguliuojančioms taisyklėms ar ekonominio, organizacinio, gamybinio būtinumo atvejais. Tiesa, darbdavys motyvuotai turi paaiškinti, kodėl yra keičiamos darbo sąlygos. Darbo kodekse nustatyta, kad darbdavys apie tokių sąlygų pasikeitimą turi įspėti darbuotoją prieš protingą terminą ir suteikti tinkamas sąlygas pakeitimams pasiruošti.

Visais atvejais keičiant darbo sutarties sąlygas darbdavys turi (ir rekomenduojama) suteikti visą informaciją apie vykstančius pokyčius ir kaip ateityje keisis darbo organizavimas bei kitos sąlygos įsigaliojus naujoms darbo sutarties sąlygoms.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai