Darbo kodekso pakeitimai 2022 m.: kas planuojama? - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Darbo kodekso pakeitimai 2022 m.: kas planuojama?

Darbo kodekso pakeitimai 2022 m.: kas planuojama?

Taip jau susiklostė, kad Darbo kodeksas rimčiau keistas nebuvo jau beveik penkerius metus. Tai vienas stabiliausių teisės aktų, kurio normų tikslinimas patikėtas daugiau teismų praktikai, darbo teisės ginčams ir patiems teisiniams santykiams. Tačiau paskutiniu metu šis kodeksas keičiamas vis dažniau ir šį kartą aptarsime planuojamus priimti pakeitimus. Taigi kokie bus Darbo kodekso pakeitimai 2022 m.?

Darbo kodekso pakeitimai 2022 m.: dėmesys socialiniams dalykams

Daugiausia kalbėsime apie LR darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 721, 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektą. Jį Seimas žada svarstyti 2022 m. balandžio 19 d. Šiuo projektu įgyvendinama ES direktyva 2019/1158 ir jos dėmesys telkiamas į socialinius ir nediskriminavimo klausimus.

Pirma ir viena pagrindinių siūlomų įtvirtinti nuostatų – tai nediskriminavimo principas, kai darbuotojas naudojasi Darbo kodekse įtvirtintomis darbuotojo garantijomis, pavyzdžiui, naudojasi atostogomis, prašo laikinai atleisti nuo darbo, prašo leisti dirbti per nuotolį ir pan. Lygiai taip pat nurodoma, kad darbo sutartis negali būti nutraukta tuo pagrindu, kad darbuotojas naudojasi jam priklausančiomis Darbo kodekso garantijomis.

Keičiamos nuostatos dėl ne viso darbo laiko nustatymo, jei to prašo darbuotojas, slaugantis ne tik šeimos narį, bet ir kartu su juo gyvenantį asmenį. Ne viso darbo laiko gali prašyti darbuotojai, auginantys vaiką iki 8 m., kai anksčiau buvo nustatyta iki 3 m.

Darbo kodekso 52 straipsnio 2 dalyje siūloma nustatyti, kad jeigu darbdavys neįrodo, kad dėl gamybinio būtinumo ar darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas, jis privalo tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu, to pareikalavus: 1) nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, 2) darbuotojui, auginančiam vaiką iki aštuonerių metų, ir 3) darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, 4) darbuotojui pateikus prašymą, pagrįstą sveikatos priežiūros įstaigos išvada apie jo sveikatos būklę arba būtinybe slaugyti šeimos narį ar kartu su juo gyvenantį asmenį. Tais pačiais pagrindais papildomos Darbo kodekso nuostatos ir dėl darbo laiko režimų pasirinkimo.

Darbo kodekso pakeitimais bus siekiama užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas turėtų individualią teisę į keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas. Jos turi būti paimtos iki vaikas sulauks nustatyto amžiaus. Kodekso pakeitimų projektu siūloma nustatyti, kad dviejų mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalį turi teisę išnaudoti kiekvienas iš vaiko tėvų (globėjų, įtėvių) iki vaikui sueis 18 ar 24 mėnesiai ir ši atostogų dalis niekam negali būti perleista. Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalį kiekvienas iš tėvų gali imti visą iš karto arba dalimis, pakaitomis su kitu iš tėvų. Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės atostogų vaikui prižiūrėti dalies abu tėvai (įtėviai, globėjai) negali imti tuo pačiu metu. Kadangi tai yra neperleidžiama atostogų vaikui prižiūrėti dalis, jų nepanaudojus atostogos prarandamos ir išmokos nėra mokamos.

Darbo kodekso 137 straipsnio 3 dalis papildoma nuostata, kad darbdavys privalo suteikti nemokamą laisvą laiką darbuotojui, jei darbuotojo prašymas susijęs su skubiomis šeiminėmis priežastimis ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju, kai darbuotojas privalo tiesiogiai dalyvauti.

Taip pat siūloma keisti nuostatas dėl išbandymo laikotarpio nustatymo esant terminuotoms darbo sutartims. Jei terminuota darbo sutartis sudaroma trumpesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, išbandymo terminas turi būti proporcingas šios sutarties terminui. Atitinkamai trumpesnis negu trys mėnesiai.

Paminėjome nemažai pagrindinių keičiamų nuostatų, tačiau ne visas. Bus keičiamos nuostatos ir dėl darbuotojų atstovų nediskriminavimo, informacijos pateikimo darbo sutartyse, darbo grafikų sudarymo ir pan. Visas naujienas seksime ir kaip galima greičiau pateiksime mūsų skaitytojams.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai