Reprezentacinės sąnaudos: kaip reguliuojama šiuo metu? - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Reprezentacinės sąnaudos: kaip reguliuojama šiuo metu?

Reprezentacinės sąnaudos: kaip reguliuojama šiuo metu?

Pelno mokesčio įstatyme nustatyta, kad reprezentacinės sąnaudos – tai išlaidos, skirtos naujiems verslo ryšiams užmegzti arba santykiams su esamais verslo partneriais pagerinti. Iš apibrėžimo matome, kad reprezentacinės išlaidos patiriamos konkrečių, aiškiai apibrėžiamų asmenų – verslo partnerių, klientų naudai.

Pagrindiniai reprezentacinių sąnaudų patyrimo tikslai visada turėtų būti pristatyti savo įmonę, jos teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes. Taip pat pademonstruoti gamybos apimtis, kokybės standartus ir panašiai, kad būtų užmezgami nauji verslo ryšiai ar praplečiami jau esami.

Ribojamo dydžio sąnaudos

Pelno mokesčio tikslais reprezentacinės išlaidos yra ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Pagal Pelno mokesčio įstatymą iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. reprezentacinių sąnaudų, o jų suma negali viršyti 2 proc. visų įmonės pajamų per mokestinį laikotarpį. Vadinasi, reprezentacinių sąnaudų dalis, viršijanti leistiną 50 proc. ribą ir 2 proc. įmonės pajamų ribą, laikoma neleidžiamais atskaitymais.

Kaip išsiaiškinome, kad reprezentacinės išlaidos būtų priskirtos leidžiamiems atskaitymams, įmonė turi organizuoti reprezentacinį renginį savo klientams. Pagal Pelno mokesčio įstatymą, net jei tame renginyje, be verslo partnerių, dalyvauja ir įmonės darbuotojai, reprezentacinės sąnaudos bus priskiriamos leidžiamiems atskaitymams. Pavyzdžiui, įmonės darbuotojai kartu su verslo klientais lanko sporto renginį, kurio metu siekiama tikslų, įprastų reprezentacijai, ir įmonė gali tai pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais.

Reprezentacinėmis gali būti pripažįstamos ir dovanos, kurios įteikiamos esamiems arba potencialiems verslo partneriams. Svarbiausia, kad šios dovanos būtų reprezentatyvios, pavyzdžiui, koks nors suvenyras, paženklintas įmonės prekės ženklu. Dovanojant reprezentacines dovanas, reprezentacinio renginio organizuoti nėra būtina. Tačiau tokios dovanos negali būti butai, automobiliai, prabangos daiktai ir pan., nes tokio turto įteikimas iš esmės neatitinka reprezentacijos sąvokos.

Kas nepriskiriama reprezentacinėms sąnaudoms?

Įmonės patirtos sąnaudos, atitinkančios tik kai kuriuos reprezentacijos sąnaudas apibrėžiančius kriterijus, tačiau iš esmės neatitinkančios reprezentacijos sąvokos, nelaikomos reprezentacinėmis sąnaudomis. Pavyzdžiui, verslo partneriui dovanojant pažintinę kelionę, alkoholinius gėrimus, bilietus į koncertus ir pan., kurie niekaip nereprezentuoja įmonės.

Reprezentacijos sąnaudoms taip pat nepriskiriamos per vieneto akcininkus, pajininkus patirtos išlaidos, išskyrus atvejus, kai šie asmenys yra vieneto darbuotojai. Šioms sąnaudoms nepriskiriamos ir azartinių lošimų išlaidos.

Reprezentacinių sąnaudų dokumentacija

Visos reprezentacinės išlaidos turi būti pagrindžiamos juridinę galią turinčiais dokumentais. Iš jų turi būti galima nuspręsti, kad išlaidos patirtos reprezentacinėms reikmėms.

Reprezentacinėms sąnaudoms pagrįsti paprastai surašomi reprezentaciniai aktai, kurie yra laisvos formos apskaitos dokumentas. Šiame akte nurodoma informacija, kuri pagrindžia, kad išlaidos yra reprezentacinės. Taigi pateikiama informacija, koks buvo organizuojamas reprezentacinis renginys, kaip jame buvo reprezentuojama įmonė ir kokie verslo partneriai, klientai dalyvavo šiame renginyje. Kaip ir minėjome, jei iš apskaitos dokumento, kuris pagrindžia išlaidas, matyti, kad patirtos sąnaudos yra reprezentacinės, atskirai reprezentacinio akto surašyti nėra būtina.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai