Leidžiami atskaitymai – išlaidų pripažinimas - BizTools

Leidžiami atskaitymai – išlaidų pripažinimas

Leidžiami atskaitymai – išlaidų pripažinimas

Leidžiami atskaitymai – tai įmonės faktiškai patirtos išlaidos, kurios skirtos tos įmonės pajamoms uždirbti. Visos įmonės sąnaudos turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais pirkimo dokumentais. Nors leidžiamų atskaitymų apibrėžimas atrodo ganėtinai aiškus, kiekvienų išlaidų pripažinimas leidžiamais atskaitymais pelno mokesčio tikslais turi būti detaliai išnagrinėtas. Todėl pabandysime aptarti dažniausių įmonės patiriamų sąnaudų pripažinimą leidžiamais atskaitymais.

Degalų įsigijimas ir elektrą naudojančių priemonių eksploatavimas

Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną degalų ir elektros įsigijimo kaina priskiriama prie leidžiamų atskaitymų. Prie leidžiamų atskaitymų priskiriamos ir elektrą naudojančių priemonių (pvz., automobilio) eksploatavimo išlaidos. Kaip ir visų įmonės patiriamų išlaidų, taip ir degalų bei elektros sąnaudos turi būti pagrindžiamos juridinę galią turinčiais įsigijimo dokumentais, kurie įrodo, kad patirtos išlaidos yra skirtos įmonės veiklai vykdyti. Kokius dokumentus naudoti, įmonė nusistato savarankiškai. Gali būti naudojami degalų ir elektros nurašymo aktai, sunaudojimo ataskaitos, žiniaraščiai, sistemos duomenys ir pan. Taip pat galima naudoti ir kelionės lapus, tačiau jie nėra privalomi ir įmonė gali pasirinkti kitą įrodymų formą.

Degalų ir elektros sunaudojimo normas įmonė patvirtina atsižvelgdama į degalus ir elektrą naudojančios priemonės gamintojo nurodytus techninius duomenis. Aišku, gamykliniai duomenys ne visada atitinka realybę, todėl įstatymas suteikia teisę įmonei nusistatyti kitą metodiką, pavyzdžiui, daryti automobilio testinį važiavimą. Kitokios metodikos pasirinkimas leis teisingai nustatyti, kiek faktiškai sunaudojama degalų ir elektros.

Patalpų nuoma ir biuro reikmenys kaip leidžiami atskaitymai

Patalpų nuoma, komunalinės ir kitos patalpų eksploatavimo išlaidos taip pat priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams.

Sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos kanceliarinės, blankų įsigijimo, pašto, ryšių priemonių, taip pat informacinių sistemų išlaidos, informacijos apdorojimo (skaičiavimo) centrų, kompiuterių techninio aptarnavimo paslaugos.

Įmonės darbuotojams bendro naudojimo talpose perkamo geriamojo vandens įsigijimo išlaidos taip pat gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

VMI komentare taip pat nurodoma, kad, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš pajamų galima atskaityti ne tik pajamoms uždirbti patirtas sąnaudas, bet ir sąnaudas, būtinas ekonominei naudai gauti. Todėl biuro interjero puošimo išlaidos, pvz., puokščių, dekoratyvinių elementų, gyvų gėlių, šventinių dekoracijų įsigijimo išlaidos, laikomos leidžiamais atskaitymais, jei šios išlaidos įmonei teikia ekonominę naudą.

Kaip ir kitų leidžiamų atskaitymų atveju – patalpų nuomos ir biuro išlaidos turi būti susijusios su įmonės vykdoma ekonomine veikla.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos ir darbų sauga

Sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos darbuotojų rengimo ir perkvalifikavimo išlaidos. Prie šių išlaidų priskiriamas ir personalo mokymas dirbti su įrenginiais, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. VMI komentare nurodoma, kad kvalifikacijos kėlimas suprantamas kaip mokymas trumpalaikiuose kursuose, kuriuose darbuotojai tik tobulina savo kvalifikaciją, įgytą anksčiau.

Bet visos šios išlaidos turi būti susijusios su darbuotojo atliekamomis pareigomis.

Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos įmonės sąnaudos, patirtos įgyvendinant darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir vidiniuose įmonės dokumentuose nustatytus reikalavimus. Tai išlaidos, skirtos įsigyti nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos priemonėms, profesinių ligų prevencijos priemonėms, vaistinėlių įsigijimo išlaidos ir kt.

Taigi pripažįstant įmonės išlaidas leidžiamais atskaitymais, kuriais galima susimažinti mokėtiną pelno mokestį, svarbu atsižvelgti į keletą dalykų. Pirma, ar patirtos išlaidos padės įmonei turėti ekonominės naudos – uždirbti pajamas. Antra, ar išlaidos yra pagrįstos juridinę galią turinčiais apskaitos dokumentais.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai