Mažosios bendrijos vadovo pareiga registruotis PVM mokėtoju - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Mažosios bendrijos vadovo pareiga registruotis PVM mokėtoju

Mažosios bendrijos vadovo pareiga registruotis PVM mokėtoju

Mažosios bendrijos, kaip verslo veiklos teisinė forma, tampa vis populiaresnės. Tai ypač lemia lankstus mažosios bendrijos modelis ir tam tikros taikomos mokestinės lengvatos. Šiame straipsnyje pakalbėsime apie mažosios bendrijos vadovo pareigą registruotis PVM mokėtoju, kada ji kyla, kokios nuostatos yra svarbios ir kokios yra PVM pareigos. Mažosios bendrijos vadovo pareiga registruotis PVM mokėtoju kyla dėl to, kad su mažosios bendrijos vadovu sudaroma ne darbo, bet civilinė sutartis.

Sąlygos, kada reikia registruotis PVM mokėtoju

Mažosios bendrijos vadovo pagal civilinę paslaugų sutartį teikiamos paslaugos yra PVM objektas. Todėl mažosios bendrijos vadovo pareiga registruotis PVM mokėtoju kyla, jei per 12 paskutinių mėnesių vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje suteikta paslaugų (parduota prekių) už daugiau kaip 45 000 eurų. Svarbu yra tai, kad skaičiuojant 45 000 eurų ribą atsižvelgiama į pajamas už bet kokią vadovo, kaip fizinio asmens, vykdomą ekonominę veiklą.

Mažosios bendrijos vadovas taip pat turi registruotis PVM mokėtoju, jei (su tam tikromis išimtimis) jis savo ekonominei veiklai vykdyti iš kitų valstybių narių įsigijo prekių ir jų vertė viršija ar numato viršyti 14 000 eurų.

Taip pat svarbu paminėti, kad jeigu mažosios bendrijos vadovas kontroliuoja keletą juridinių asmenų ir visų jo kontroliuojamų juridinių asmenų ir jo paties bendra gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir / ar paslaugas suma per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45 000 eurų arba jeigu bendra MB vadovo ir visų jo kontroliuojamų asmenų Lietuvoje iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo, einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti ar viršija 14 000 eurų, tai vadovas ir visi jo kontroliuojami asmenys privalo registruotis PVM mokėtojais (PVM įstatymo 71, 71(1) str.).

Kai mažosios bendrijos vadovas įsiregistruoja PVM mokėtoju, taip pat ir mažosios bendrijos nariai, kuriems kyla pareiga registruotis PVM mokėtojais, turi teisę į prekių ir paslaugų pirkimo PVM atskaitą, jei šios prekės ir paslaugos skirtos šių asmenų PVM apmokestinamai veiklai.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai