Komandiruotės sąvoka ir užsienio komandiruočių sąnaudos - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Komandiruotės sąvoka ir užsienio komandiruočių sąnaudos

Komandiruotės sąvoka ir užsienio komandiruočių sąnaudos

Komandiruotės yra vienas dažniausių reiškinių visuose darbo santykiuose, tačiau vienareikšmiškai vienas sudėtingiausių. Kyla klausimų ne tik dėl komandiruočių dokumentacijos, išlaidų, apmokestinimo, tačiau ir ar tam tikras darbuotojo siuntimas atlikti savo funkcijų į kitą vietą nei darbo apskritai yra komandiruotė. Šiame straipsnyje kalbėsime apie užsienio komandiruotės sąvoką ir kokios komandiruočių sąnaudos pripažįstamos leidžiamais atskaitymais.

Kas bus laikoma komandiruote?

Apskritai komandiruote laikomas vieneto vadovo įsakymu (sprendimu) įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų. Įsakyme turi būti nurodyta komandiruotės tikslas, vieta (vietos), trukmė ir vieneto numatomos apmokėti išlaidų rūšys.

Taigi, kad būtų pripažinta komandiruotė, šis procesas turi atitikti net keletą sąlygų: darbuotojas turi išvykti iš savo darbo vietos, turi būti vadovo įsakymas ir darbuotojas į komandiruotę vyksta atlikti savo darbinių funkcijų.

Nustatant, ar užsienio komandiruotė yra komandiravimas, reikia nustatyti, ar darbas kitoje valstybėje atliekamas ribotą laikotarpį ir ar kitoje valstybėje nėra darbuotojo įprasta darbo vieta. Taip pat svarbu nustatyti, ar darbuotojas grįžta iš valstybės į savo darbo vietos valstybę. Be to, darbdavys turėtų rūpintis darbuotojo kelione, apgyvendinimu, maitinimu ir pan.

Svarbu, kad komandiruote į užsienį nelaikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų, jei jis vienoje vietoje užsienyje būna ilgiau kaip 183 dienas.

Komandiruočių sąnaudos

Pagrindinės užsienio komandiruočių sąnaudos yra dienpinigiai. Jei dienpinigiai neviršija nustatytos dienpinigių atskirai šaliai maksimalios ribos, tuomet jie yra leidžiami atskaitymai pelno mokesčio tikslais. Kad dienpinigiai būtų neapmokestinami, darbo užmokestis, nustatytas darbo sutartyje, turi būti lygus arba didesnis kaip 1 001,55 euro (1,65 koeficientas padaugintas iš minimaliosios algos). Jei darbo užmokestis yra mažesnis nei nustatyta riba, tai GPM ir VSD neapmokestinama dienpinigių dalis, kuri neviršija 50 proc. mėnesio DU.

Darbo arba kolektyvinėje sutartyje galima susitarti dėl dienpinigių dydžio mažinimo iki 50 proc. Jei dienpinigiai sumažinami vienašališkai, darbuotojas turi teisę šiuos dienpinigius išsiieškoti, o darbdaviui gali grėsti ir administracinė bauda.

Dienpinigių išlaidų sumos, kurios viršija Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatytus dydžius, taip pat gali būti priskiriamos sąnaudoms pagal PMĮ 17 str. 1 dalies nuostatą. Tai yra darbuotojų gauta nauda, kuri pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra GPM objektas.

Jeigu vykstama į keletą valstybių vienos komandiruotės metu, tuomet žiūrima kiekvienos valstybės atskira maksimalių dienpinigių riba. Faktiškas dienpinigių apskaičiavimas ir paskirstymas pagal valstybes turėtų būti aptartas komandiruotės įsakyme.

Prie komandiruočių sąnaudų priskiriama gyvenamojo ploto išlaidos, kurioms jokios normos netaikomos. Taip pat transporto išlaidos, išvykimo dokumentų, kelionės, sveikatos ir kito draudimo išlaidos. Sąnaudoms priskiriama mokėjimai už kelius, KASKO, civilinės atsakomybės draudimą. Jei vykstama automobiliu – kuro išlaidos, kurios apskaičiuojamos pagal nusistatytas kuro normas, padaugintas iš kilometražo. Taip pat ir kitos sąnaudos, kurios susijusios su komandiruote ir darbinių funkcijų komandiruotėje atlikimu (telekomunikacijų, registracijos, valiutos keitimo ir panašios išlaidos).

Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos ir Pelno mokesčio įstatymais, komandiruotės išlaidos apmokamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai. Patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek vieneto, tiek komandiruojamo asmens vardu. Pagal reikalavimus išlaidos grindžiamos tik juridinę galią turinčiais                       dokumentais, kurie privalo turėti visus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Tiesa, nustatyta išimtis užsienio komandiruočių sąnaudų pagrindimui – svarbu, kad iš dokumento būtų galima nustatyti ūkinės operacijos turinį.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai