Komandiravimas į Lietuvą nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Komandiravimas į Lietuvą nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Komandiravimas į Lietuvą nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Darbo kodeksas tobulinamas labai intensyviai. Šis kodeksas, nors priimtas prieš tris metus, jau keistas 24 kartus. Ir šį kartą atėjo eilė darbo santykiams, kai į Lietuvą komandiruojami užsienio įmonių darbuotojai. 2020 m. liepos 30 d. įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai, kurie be daugybės dalykų, pakeitė ir komandiravimo į Lietuvą tvarką. Komandiravimas į Lietuvą keisis visų šalių piliečiams, nes įgyvendinama Europos direktyva, kuri siekia sudaryti vienodas sąlygas komandiruotiems ir vietiniams darbuotojams.

Apmokėjimas už darbą

Nuo liepos 30 d. komandiruojamiems darbuotojams galios tos pačios darbo užmokesčio taisyklės, kurios privalomos vietiniams darbuotojams pagal teisės aktus ar kolektyvines sutartis. Anksčiau galiojo reikalavimas komandiruotam darbuotojui tiesiog mokėti bent minimalų darbo užmokestį.

Tačiau komandiruojamiems vairuotojams, vežantiems krovinius ar keleivius tarptautiniais maršrutais, kol kas galioja nuostatos dėl minimalaus darbo užmokesčio. Vairuotojams bus taikomos Mobilumo paketo nuostatos, kai jos įsigalios.

Komandiruočių išlaidos ir dienpinigiai

Komandiruoti į Lietuvą darbuotojai bus apgyvendinami, o komandiruočių išlaidos kompensuojamos taip pat, kaip tai taikoma vietos darbuotojams. Minėtos nuostatos nebus taikomos vairuotojams.

Dienpinigiai turės būti aiškiai atskirti nuo faktinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidų. Tuo bus siekiama, kad dienpinigiai įsiskaitytų į darbo užmokestį.

Komandiravimas į Lietuvą – komandiruotės trukmė

Komandiruotei tęsiantis ilgiau nei 12 mėnesių, komandiruotam darbuotojui pradedami taikyti visi darbo santykius Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai, įskaitant ir lokalinius teisės aktus. Tiesa, į Lietuvą komandiruotiems darbuotojams netaikomos taisyklės dėl darbo sutarčių sudarymo ir nekonkuravimo susitarimų.

Komandiruotės laikotarpis gali būti pratęstas, tačiau negali viršyti 18 mėnesių. Darbdavys, siekiantis pratęsti komandiruotės laikotarpį, Valstybinei darbo inspekcijai elektroniniu būdu turės pateikti motyvuotą pranešimą.

Keičiama ir užsienyje esančio darbdavio pranešimo apie į Lietuvą komandiruotą darbuotoją teikimo tvarka. Nuo liepos 30 d. pranešimas Valstybinei darbo inspekcijai apie komandiruotą darbuotoją bus teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildžius pranešimo apie komandiruotą darbuotoją formą. Pranešimas turės būti pateiktas ne vėliau kaip iki darbuotojo darbo Lietuvoje pradžios, jis galės būti teikiamas anglų kalba.

Vairuotojams, vežantiems krovinius ar keleivius tarptautiniais maršrutais, nuostatos dėl ilgalaikių komandiruočių vėlgi dėl Mobilumo paketo – netaikomos.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai