Terminuotos darbo sutarties nutraukimas - BizTools

Terminuotos darbo sutarties nutraukimas

Terminuotos darbo sutarties nutraukimas

Ankstesniuose straipsniuose apie terminuotas darbo sutartis nagrinėjome bendruosius šios sutarties klausimus ir maksimalius terminus, kuriuos galima nustatyti terminuotoms darbo sutartims. Šis straipsnis yra trečias ir paskutinis, nagrinėjantis klausimus apie terminuotas darbo sutartis. Šį kartą aptarsime, kaip vyksta terminuotos darbo sutarties nutraukimas.

Terminuotos darbo sutarties nutraukimas – pagrindai

Terminuota darbo sutartis pasibaigia suėjus terminui. Tačiau terminuota darbo sutartis tampa neterminuota, jeigu darbo santykiai faktiškai tęsiasi daugiau kaip vieną darbdavio administracijos darbo dieną suėjus terminui. Svarbu atkreipti dėmesį, kad Darbo kodeksas nurodo, kad darbo santykiai turi tęstis daugiau kaip vieną administracijos darbo dieną. Tai gana logiška, kadangi būtent administracija priima sprendimus, susijusius su darbo santykių nutraukimu.

Kaip rašėme ankstesniuose straipsniuose – terminuota darbo sutartis taps neterminuota ir kai išnyks tam tikros aplinkybės, dėl kurių buvo susitarta sutartyje. Pavyzdžiui, iš tėvystės atostogų negrįžta pavaduojamas darbuotojas.

Jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau kaip vienus metus, apie darbo sutarties pasibaigimą suėjus terminui darbdavys privalo raštu įspėti darbuotoją ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, o jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau kaip trejus metus, – ne vėliau kaip prieš dešimt darbo dienų. Pažeidęs šią pareigą, darbdavys privalo sumokėti darbuotojui darbo užmokestį už kiekvieną termino pažeidimo dieną, bet ne daugiau kaip už penkias ar dešimt darbo dienų.

Bet kuriuo atveju svarbu pabrėžti, kad suėjus terminuotos darbo sutarties terminui darbdavys privalo vienaip ar kitaip įforminti darbo sutarties pasibaigimo faktą. Dažniausiai tam surašomas vadovo įsakymas, su kuriuo supažindinamas ir darbuotojas. Jei įmonėje yra nustatyta tvarka, tuomet padaromi ir įrašai darbo sutartyje. Toks vadovo įsakymas pabaigia su darbuotoju sudarytus terminuotus darbo santykius.

Jeigu darbo santykiai pagal terminuotą darbo sutartį tęsiasi ilgiau kaip dvejus metus, darbo sutarčiai pasibaigus suėjus terminui, darbuotojui išmokama vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Taip nustatomos papildomos garantijos darbuotojams, kurie pagal terminuotą darbo sutartį išdirbo ilgiau kaip dvejus metus.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai