Susitarimas dėl papildomo darbo - kaip sudaroma? - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Susitarimas dėl papildomo darbo – kaip sudaroma?

Susitarimas dėl papildomo darbo – kaip sudaroma?

Darbo kodeksas numato galimybę darbuotojui ir darbdaviui susitarti dėl papildomo darbo. Susitarimas dėl papildomo darbo sudaromas tada, kai norima susitarti dėl to, kad darbuotojas atliktų papildomas darbines funkcijas, kurios nėra jo pagrindinės darbo funkcijos, nustatytos darbo sutartyje.

Tokia papildoma veikla gali būti atliekama laisvu nuo pagrindinių funkcijų atlikimo laiku. Taip pat atliekama tuo pačiu laiku, kaip ir pagrindinė funkcija, arba sudaromas susitarimas dėl papildomo projektinio darbo. Todėl susitarime dėl papildomo darbo ypač svarbu nurodyti, kada bus atliekamas papildomas darbas. Šalia to apsirašome darbo laiko nuostatas, koks mokamas darbo užmokestis už papildomų funkcijų atlikimą ir kitas svarbias susitarimo sąlygas.

Susitarimo dėl papildomo darbo ypatumai

Papildomas darbas yra dirbamas toje pačioje darbovietėje kaip ir pagrindinis darbas. Taip pat, kaip ir minėjome, papildomas darbas turėjo nebūti sulygtas pagrindinėje sutartyje. Todėl pagrindinės funkcijos negali būti tokios pačios (ar panašios) kaip papildomos funkcijos. Be to, kaip ir matėme, papildomas darbas gali būti atliekamas įvairiu laiku.

Susitarimas dėl papildomo darbo sudaromas arba darbo sutartyje, kurioje susitariama dėl pagrindinio darbo, arba atskiru priedu (susitarimu) prie darbo sutarties. Tokiame susitarime nurodoma, kokia papildoma funkcija darbuotojo bus atliekama. Jei sudaromas susitarimas dėl papildomo darbo (ne atskiru priedu) darbo sutartyje, tuomet būtina nurodyti, kuri darbo funkcija yra pagrindinė, o kuri papildoma. Tuomet būtinai nurodoma, kuriuo darbo laiku yra atliekama pagrindinė, o kuriuo – papildoma funkcija. Esmė ta, kad darbuotojas visais atvejais pirmenybę turi teikti pagrindiniam darbui, todėl tikslus funkcijų atskyrimas tampa ypač svarbus.

Sąlygose būtinai nurodoma, koks darbuotojui bus mokamas darbo užmokestis ar priemoka už atliekamą papildomą darbą. Aprašant darbo laiką, būtina laikytis maksimalių darbo laiko normų bei poilsio laiko nuostatų. Reiktų nepamiršti, kad darbdavys nustatyto papildomo darbo atžvilgiu turi vesti darbo laiko apskaitą. Tai svarbu ne tik dėl Darbo kodekse nustatytų darbo ir poilsio normų laikymosi, tačiau ir siekiant kontroliuoti, kada darbuotojas atlieka pagrindines, o kada papildomas pareigas, bei apskaičiuoti darbo užmokestį.

Susitarimo nutraukimas

Susitarimą dėl papildomo darbo viena darbo sutarties šalis gali nutraukti įspėjusi raštu kitą darbo sutarties šalį prieš penkias darbo dienas. Papildomo darbo susitarimo nutraukimas nedaro įtakos visai darbo sutarčiai pagrindinių funkcijų atžvilgiu. Taip apsaugomos tiek darbuotojo, kai jis nebenori atlikti papildomo darbo, tiek ir darbdavio, kai papildomų funkcijų atlikimas nebereikalingas, teisės. Tačiau, jei nutrūksta darbo sutartis dėl pagrindinių funkcijų, nebegalioja ir susitarimas dėl papildomo darbo. Tiesa, darbdavys su darbdaviu gali susitarti, kad pagrindinio ir papildomo darbo nuostatos būtų apkeistos ir liktų galioti pakeista darbo sutartis.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai