Susitarimas dėl ne viso darbo laiko Darbo kodekse - BizTools

Susitarimas dėl ne viso darbo laiko Darbo kodekse

Susitarimas dėl ne viso darbo laiko Darbo kodekse

Kai atsiranda poreikis darbuotojui trumpinti darbo laiką, su darbdaviu galima sulygti dėl ne viso darbo laiko. Susitarimas dėl ne viso darbo laiko nustato mažesnę darbo laiko normą per darbo savaitę. Ne visą darbo laiką nustatyti galima tiek darbuotojo, tiek darbdavio iniciatyva arba abiem šalims sudarius susitarimą. Tiek kai darbuotojui atsiranda poreikis dirbti ne visą darbo laiką, tiek kai darbdavys negali užtikrinti pakankamo darbo krūvio darbuotojui.

Ne viso darbo laiko nustatymas

Ne visas darbo laikas gali būti nustatomas įvairiai, pagal darbuotojo ir darbdavio susitarimą. Vadinasi, gali būti trumpinamos darbo valandos arba mažinamas darbo dienų skaičius. Aišku, gali būti taikomi iš karto abu būdai arba taikomas kitoks darbo laiko mažinimo principas.

Tam tikrais Darbo kodekse nustatytais atvejais darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą trumpinti darbo laiką. Tai situacija, kai darbuotojas pas darbdavį yra išdirbęs daugiau kaip 3 metus, darbo diena trumpinama iki 4 valandų (3 dienų per savaitę) ir ne viso darbo laiko sąlyga galioja trumpiau kaip vienus metus. Prašymą tokiu atveju darbuotojas pateikia prieš 30 dienų. Šiuo atveju, jei darbdavys atsisako tenkinti darbuotojo prašymą, jis turi nurodyti svarbias, motyvuotas priežastis, kodėl darbuotojas negali dirbti sutrumpintu laiku.

Darbo kodekse (40 str. 3 d.) nustatyta ir atvirkštinė situacija – darbuotojas, kuris dirba ne visą darbo laiką, gali prašyti pailginti darbo laiką – nustatyti visą darbo dieną. Tokį prašymą darbdaviui darbuotojas gali teikti kartą per šešis mėnesius. Jei darbdavys atsisako tenkinti tokį prašymą, tai jis pagrindžia nurodydamas motyvus.

Susitarimas dėl ne viso darbo laiko – kitos sąlygos

Darbdavys negali riboti darbuotojo atostogų trukmės, jei yra susitarta dėl ne viso darbo laiko. Tačiau vadovaujantis DK 126 str. 2 d., jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui atostogos suteikiamos savaitėmis – turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos.

Darbas, esant susitarimui dėl ne viso darbo laiko, apmokamas proporcingai dirbtam laikui. Tačiau darbuotojas su darbdaviu gali susitarti ir dėl kitokio apmokėjimo.

Iš principo ne viso darbo laiko sąlyga yra darbuotojo ir darbdavio susitarimo reikalas, nebent Darbo kodekse aiškiai nurodoma, kad darbdavys turi tenkinti darbuotojo prašymą. Reikėtų nepamiršti, kad, prašymo netenkinus, darbdavys turėtų motyvuotai paaiškinti, kodėl neleidžia darbuotojui dirbti ne visą darbo laiką.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai