Statybininko ID kodas: pagrindiniai niuansai - BizTools

Statybininko ID kodas: pagrindiniai niuansai

Statybininko ID kodas: pagrindiniai niuansai

LR Seimas priėmė Statybos įstatymo Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22(1) straipsniu įstatymą, kuriuo įtvirtintas reikalavimas statybininkams turėti identifikacinį kodą (toliau ID kodas). Šios Statybų įstatymo pataisos, kaip ir statybininko ID kodas, įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 d. Kaip nurodo įstatymo rengėjai, šiais pakeitimais siekiama kovoti su nelegaliu darbu, neapskaitytomis pajamomis, nedeklaruojamais objektais, nesumokamais mokesčiais statybų sektoriuje.

Statybininko identifikacinis kodas: kas tai, kam suteikiamas ir kokios prievolės kils darbdaviams?

Statybininko ID kodas – statybvietėje statybos darbus atliekančiam asmeniui suteiktas identifikacinis kodas, susietas su duomenimis apie statybininko kodo turėtojo darbdavį ir statybininko identifikacinio kodo turėtoją. Atliekant statybininko identifikavimą bus naudojama identifikavimo informacinė sistema. Šiai sistemai reikalingus duomenis turės pateikti darbdaviai.

ID kodas bus naudojamas statybininko, statybvietėje atliekančio statybos darbus, identifikavimui realiu laiku. Statybininko ID kodas bus suteikiamas neterminuotai. Tačiau komandiruotam darbuotojui bus suteikiamas laikinas ID kodas, kuris galios ne ilgiau kaip 18 mėnesių.

Statybininko ID kodas bus suteikiamas savarankiškai dirbantiems statybininkams, taip pat fiziniams asmenims, su kuriais sudaromos darbo sutartys statybos darbams. Kaip ir minėjome, kodas bus suteikiamas ir komandiruotiems darbuotojams, atliekantiems statybos darbus.

Rangovas, darbdavys, įdarbinęs statybininkus, privalės teikti identifikavimo informacinei sistemai duomenis apie statybininko darbdavį ir kodo turėtoją. Darbdavys taip pat privalės kontroliuojančioms valstybės institucijoms užtikrinti galimybę vykdyti statybvietėje dirbančių asmenų identifikavimą. Savo ruožtu statybininkai, dirbantys statybvietėje, privalės turėti statybininko ID kodą, o kiti asmenys, statybvietėje atliekantys kitus nei statybos darbus, turės turėti kitas identifikavimo priemones, nurodytas teisės aktuose.

Statybininko identifikacinis kodas netenka galios, kai:

– statybvietėje statybos darbus atliekantis fizinis asmuo miršta;

– statybvietėje statybos darbus atliekantis fizinis asmuo pateikia prašymą panaikinti kodą;

– pasibaigia laikino statybininko ID kodo galiojimo terminas;

– pasibaigia komandiruoto darbuotojo komandiruotė, kuri tęsėsi ilgiau kaip 18 mėnesių;

– paaiškėja, kad statybininko kodas negalėjo būti suteiktas.

Statybininko ID kodo suteikimo ir panaikinimo tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai