Mobilumo paketas. Darbo užmokestis ir darbo laikas - BizTools

Mobilumo paketas. Darbo užmokestis ir darbo laikas

Mobilumo paketas. Darbo užmokestis ir darbo laikas

Mobilumo paketas

2019 m. transporto sektoriuje viena karščiausių temų buvo ne tik dienpinigių apmokestinimo pakeitimai nuo 2020 m., tačiau ir Mobilumo paketas. Pastarasis kelia netgi daugiau nerimo nei bet kurie mokestiniai pakeitimai.

Mobilumo paketo tikslai deklaruojami skirtingose direktyvose – suvienodinti konkurencines sąlygas, pagerinti vairuotojų darbo sąlygas, mažinti aplinkos taršą, skaitmenizuoti vežimo sandorius ir t. t. Todėl daugiausia pakeitimų numatoma skaičiuojant vairuotojų darbo užmokestį ir vykdant darbo laiko apskaitą.

Darbo užmokestis. Mobilumo paketo nuostatos

Pirmas dalykas, kuris nurodomas teisės aktuose, yra tai, kad komandiruoto darbuotojo minimalus darbo užmokestis negalės būti mažesnis nei tas, kuris nustatytas valstybėje, į kurią darbuotojas yra komandiruotas. Vadinasi, iš Lietuvos į Vokietiją komandiruotam vairuotojui turės būti užtikrinta vokiška minimali alga.

Dėl šios priežasties visos ES valstybės narės turės aiškiai ir suprantamai pateikti savo šalies teisinę informaciją apie darbuotojų komandiravimą ir darbo užmokesčio skaičiavimą. Nesant tokio informacijos viešinimo, įmonės negalės būti baudžiamos už darbo užmokesčio skaičiavimų nesilaikymą.

Darbo ir poilsio laikas. Mobilumo paketo nuostatos

Šiuo aspektu pirmas dalykas, kuris labiausiai akcentuojamas Mobilumo pakete, yra tai, kad vairuotojas negalės ilsėtis transporto priemonėje. Poilsio dienomis turi būti naudojamasi tinkamu būstu, kuriame yra tinkamos miegamosios bei sanitarinės patalpos. Už šias patalpas turi sumokėti darbdavys arba darbdavys turi užtikrinti, kad vairuotojas ilsėtųsi savo gyvenamojoje vietoje. Šiam reikalavimui užtikrinti valstybės narės turės rūpintis, kad būtų pakankamai vairuotojų poreikiams pritaikytų saugių stovėjimo aikštelių. Specialiosiose transporto priemonių stovėjimo aikštelėse turėtų būti visa geroms poilsio sąlygoms užtikrinti reikiama įranga, t. y. sanitarinė, virtuvės įranga, apsaugos priemonės ir kt.

Transporto įmonė turės organizuoti vairuotojų darbą taip, kad vairuotojai galėtų pasinaudoti ne mažiau kaip vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu arba ilgiau nei 45 valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo kompensuojamas sutrumpintas kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje vietoje kas tris paeiliui einančias savaites. Nuo šių darbo laiko sąlygų galima nukrypti, jei vairuotojas mano, kad tam yra poreikis, tačiau vairuotojas įrašymo įrangos registracijos lape ar spaudinyje arba darbo grafike ranka įrašo šio nukrypimo priežastį.

Mobilumo paketo įsigaliojimas

Kol kas planuojama, kad Mobilumo paketas įsigalios nuo 2021 m. Jo priėmimas iš esmės pakeis vairuotojų darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko skaičiavimą bei apskaitą. Todėl nemažai transporto įmonių turėtų keisti savo veiklos modelius ir verslo procesus.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Šaltinis: https://www.irumobilitypackages.org/

www.biztools.lt

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai