Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo taikymas: schemos, suvestinės ir rekomendacijos (atsisiųskite nemokamai) - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo taikymas: schemos, suvestinės ir rekomendacijos (atsisiųskite nemokamai)

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo taikymas: schemos, suvestinės ir rekomendacijos (atsisiųskite nemokamai)

Leidinys „Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo taikymas: schemos, suvestinės ir rekomendacijos“ skirtas specialistams siekiantiems susipažinti su LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis ir jų taikymu.

Leidinys parengtas vadovaujantis 2019 m. sausio 24 d. galiojusiais teisės aktais ir aktualia Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo redakcija.

Leidinyje pateiktos informacijos naudojimas ir taikymas turėtų būti savalaikis ir taikomas atsižvelgiant į LR galiojančius teisės aktus ir naujausius valstybės institucijų išaiškinimus.

Leidinio turinys

Įvadas 4

Darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių organizavimas įmonėse 5

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai, darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai 6

Darbo priemonės 8

Darbuotojų apsauga nuo pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų bei biologinių medžiagų poveikio 9

Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje 11

Privalomi sveikatos patikrinimai 12

Darbuotojų evakavimo bei avarijų prevencijos ir likvidavimo planai. Darbdavio ir darbuotojų veiksmai pavojaus atvejais 13

Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas 16

Darbuotojų instruktavimas ir mokymas 18

Darbdavių teisės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje 19

Darbuotojų teisės ir pareigos 20

Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų klasifikavimas 22

Įvykių darbe, dėl kurių darbuotojai patiria žalą sveikatai, incidentų, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo ir profesinių ligų tyrimas 23

[NEXForms id=”21″]

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai