Darbo sutartis – svarbiausia iš personalo dokumentų - BizTools

Darbo sutartis – svarbiausia iš personalo dokumentų

Darbo sutartis – svarbiausia iš personalo dokumentų

 

Būtinosios darbo sutarties sąlygos

Būtinosios darbo sutarties sąlygos – tai darbo funkcija, darbo užmokestis ir darbovietė. Susitarus dėl šių trijų būtinųjų darbo sutarties sąlygų laikoma, kad darbo sutartis yra sudaryta. Todėl nesusitarę bent dėl vienos būtinosios darbo sutarties sąlygos sutartį turėtume laikyti nesudaryta.

Aprašant darbuotojo darbo funkciją nurodoma darbuotojo profesija, specialybė. Nurodoma darbuotojo veiklos specifika, darbas, kurį jis atlieka, ar kvalifikacija, kurią turi darbuotojas – pardavimo vadybininkas, vairuotojas, tam tikros kategorijos elektrikas ir pan. Taip pat sudarant darbo sutartį nurodoma, ar taikomas darbuotojo pareigų aprašymas (pareiginės nuostatos). Jei pareiginės nuostatos taikomos, su jomis darbuotojas supažindinamas pasirašant darbo sutartį.

Bene svarbiausia darbo sutartyje yra tinkamai ir kaip įmanoma aiškiau apsirašyti darbo užmokesčio sąlygą. Ypač jei darbo užmokestis yra kompleksinis ir susideda iš keleto dalių – bazinis darbo užmokestis, priedai, premijos, priemokos, kintamas darbo užmokestis, priklausantis nuo pasiektų rezultatų, ir pan. Darbo sutartyje nustatomas mėnesinis darbo užmokestis arba valandinis. Jei įmonėje yra parengta Darbo užmokesčio mokėjimo sistema (ją turėti reikia, jei įmonėje dirba daugiau kaip 20 darbuotojų, o rekomenduojama turėti praktiškai visais atvejais), ji nurodoma darbo sutartyje ir duodama darbuotojui susipažinti iki darbo sutarties pasirašymo.ildomos darbo sutarties sąlygos

Papildomos darbo sutarties sąlygos

Papildomų darbo sutarties sąlygų neprivaloma sulygti darbo sutartyje, tačiau jeigu šias sąlygas įtraukiame į darbo sutartį – jos tampa privalomos tiek darbuotojui, tiek darbdaviui. Papildomos darbo sutarties sąlygos – išbandymo laikotarpis, atlyginimas už darbuotojo mokymo išlaidas, nekonkuravimo susitarimas, konfidencialumo sąlygos ir pan. Kadangi nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimai turi būti aptariami detaliai, jiems reikėtų skirti arba daugiau dėmesio darbo sutartyje, arba sudaryti atskirus susitarimus.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad Darbo kodekse nustatyta taisyklė, kuri leidžia nukrypti nuo šio įstatymo reikalavimų, sudarant darbo sutartį, jei darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra ne mažesnis nei du Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesio bruto darbo užmokesčio dydžiai. Tačiau ši išlyga taikoma ne visoms Darbo kodekse nustatytoms sąlygoms. Šios nuostatos netaikomos darbo ir minimaliojo poilsio laiko nustatymui, minimaliajam darbo užmokesčiui, darbuotojų saugai ir sveikatai bei kitoms imperatyviosioms darbo sutarties nuostatoms. Visais atvejais, nukrypstant nuo įstatymo nustatytų reikalavimų, vadovaujantis šia Darbo kodekso norma (33 str. 4 d.) svarbu, kad būtų pasiekta darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyra.

Svarbu pabrėžti, kad Darbo kodekse yra nustatyta galimybė susitarti dėl palankesnių darbuotojui darbo sutarties sąlygų. Tokiu atveju taip pat galima nukrypti nuo Darbo kodekso nuostatų, tačiau darbo sutarties sąlygos turi būti sutartos darbuotojo naudai.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai