Darbo sutarties sudarymas su vadovu - kokie ypatumai? - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Darbo sutarties sudarymas su vadovu – kokie ypatumai?

Darbo sutarties sudarymas su vadovu – kokie ypatumai?

Sudarant darbo sutartis su įmonės (išskyrus mažąsias bendrijas ir individualias įmones) vadovu svarbu žinoti, kad šios sutartys yra ypatingos, kaip ir pareigos, kurias eina vadovaujantis asmuo. Darbo sutarties sudarymas su vadovu Darbo kodekse reglamentuojamas specialiomis normomis, apie kurias ir pakalbėsime šiame straipsnyje.

Darbo sutarties sudarymas su vadovu: ypatumai

Darbo santykių su vadovu pradžia yra sudarius su juo darbo sutartį. Šios darbo sutarties ypatumai yra nustatyti Darbo kodekso 101–106 straipsniuose. Pagal šio kodekso nuostatas, vadovaujantis darbuotojas – tai pagal juridinio asmens vidinius dokumentus (įstatai, nuostatai ir pan.) valdymo organams priskiriamas asmuo. Tokių darbuotojų įmonėje negali būti daugiau kaip 20 proc. Kitiems vadovaujantiems darbuotojams (pavyzdžiui, pardavimo vadovui), kurie turi teisę duoti privalomus vykdyti nurodymus pavaldiems darbuotojams, šios Darbo kodekso nuostatos nėra taikomos.

Kodekse taip pat nustatyta, kad su fiziniais asmenimis, kurie yra juridinio asmens kolegialaus valdymo organo nariai, darbo sutartys nesudaromos. Tačiau jei tokie asmenys eina ir kitas pareigas įmonėje (pavyzdžiui, asmuo yra ir valdyboje, ir dirba kaip rinkodaros specialistas), tada darbo sutartis turi būti sudaryta.

Darbo sutarties su vadovu sudarymui taikomos visos tos pačios nuostatos kaip ir paprastai darbo sutarčiai. Ji sudaroma raštu, pateikiamos dvi kopijos, jos nuostatos gali būti tokios pačios arba panašios kaip ir kitose sutartyse. Ypatumų turi pats darbo sutarties pasirašymas. Taigi iš vienos pusės pasirašo vadovas, o iš kitos pusės įmonei atstovaujantis organas – akcininkų susirinkimas, vienintelis akcininkas, vadovas ir kiti įgalioti asmenys. Jei vadovas ir akcininkas yra tas pats asmuo, tai tiesiog sutartis sudaroma su savimi.

Darbo laiko ypatumai

Darbo kodekse įtvirtinta, kad vadovas savo darbo laiką tvarko pats. Tai rodo, kad vadovo ir įmonės darbo santykiuose siekiama tam tikro lankstumo. Tačiau svarbu nepamiršti, kad turi būti laikomasi kodekso normų dėl minimalaus ir maksimalaus darbo ir poilsio laiko nustatymo. Taip pat, kaip ir kitų darbuotojų, vadovas turi vesti savo darbo laiko apskaitą. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu vadovui nustatomas lankstus darbo grafikas, tai asmuo, priėmęs į darbą vadovą, gali nustatyti ir kitokias darbo laiko apskaitos taisykles nei tos, kurios patvirtintos įmonėje. Taip gali būti parengiama paprastesnė, lankstesnė darbo laiko apskaitos tvarka vadovaujantiems organams.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai