Darbo sutarties nutraukimo įforminimas - kas svarbu? - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Darbo sutarties nutraukimo įforminimas – kas svarbu?

Darbo sutarties nutraukimo įforminimas – kas svarbu?

Nutraukiant darbo santykius bene svarbiausia yra teisingas darbo sutarties nutraukimo įforminimas. Kaip dokumentuojamas darbo sutarties nutraukimas, nustatyta Darbo kodekso 65 str., kurio bendruosius taikymo principus ir pabandysime aptarti.

Darbo sutarties nutraukimo įforminimas: sprendimo turinys

Kai yra nutraukiama darbo sutartis (visiškai nesvarbu, kokiu pagrindu), turi būti surašomas darbdavio dokumentas, kuris užfiksuoja tokį nutraukimą. Tai gali būti sprendimas, įsakymas, potvarkis ar kitas raštas, priklausomai nuo darbdavio personalo dokumentų struktūros. Tik nutraukiant darbo sutartį šalių sutarimu toks dokumentas gali būti perteklinis. Tačiau jei susitarime nėra aptariami klausimai dėl visiško atsiskaitymo su darbuotoju, nepanaudotų atostogų ir panašiai, tada darbdavio dokumentas vis tiek turėtų būti surašomas.

Darbdavio sprendime, kuriuo nutraukiama darbo sutartis, turi būti nurodomas darbo santykių pasibaigimo pagrindas, kitos priežastys, atsiskaitymo su darbuotoju informacija, jei reikalinga, konfidencialumo ir nekonkuravimo sąlygos. Tačiau svarbiausia nurodyti informaciją, kada pasibaigia darbo santykiai.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad darbdavys turi surašyti nutraukimo dokumentą ir tada, kai atsiranda specialios sąlygos. Pavyzdžiui, kai iš darbuotojo atimama speciali teisė atlikti tam tikras darbines funkcijas, įsiteisėja teismo sprendimas ir panašios priežastys, nurodytos Darbo kodekso 60 straipsnyje. Darbdavio sprendimas reikalingas ir tada, kai pasibaigia terminuotos darbo sutarties terminas, o darbo santykiai su darbuotoju tuo pagrindu nutraukiami.

Sprendimo forma, įteikimas ir darbo santykių pabaiga

Darbo kodekse nurodyta, kad darbdavys, priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį, tai turi padaryti raštu. Visa informacija darbuotojui pateikiama susipažinti surašytame darbdavio sprendime, kurį darbuotojas taip pat pasirašo. Sprendimą galima pateikti ir nuotolinėmis (elektroninėmis) priemonėmis, jei tokia supažindinimo tvarka yra įtvirtinta įmonėje.

Šis sprendimas pateikiamas darbuotojui iš karto jį surašius, kad darbuotojas laiku galėtų apginti savo teises, jei atleidimas galimai būtų padarytas nesilaikant Darbo kodekso nuostatų. Taip pat ir dėl to, kad darbuotojas tiksliai žinotų, kada nutraukta darbo sutartis ir kad nutraukimas yra teisingai įformintas. Svarbu pabrėžti, kad ar sprendimas buvo tinkamai pateiktas darbuotojui, teks įrodinėti darbdaviui. Todėl jis turi imtis visų priemonių, kad sprendimas būtų įteiktas tinkamai ir turėti visus įrodymus, jog taip ir buvo padaryta.

Darbo kodekse įtvirtinta, kad darbo santykių pabaigos data yra paskutinė darbuotojo darbo diena. Tačiau galima susitarti ir dėl kitokios darbo santykių pabaigos dienos ir paskutinės darbo dienos.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai