Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios

Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios

Darbo kodekso 60 str. reguliuojamas darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios. Tai situacijos, kuomet darbdavys, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, turi su darbuotoju nutraukti darbo santykius. Šių situacijų sąrašas yra pateikiamas minėtame Darbo kodekso straipsnyje, o šioms situacijoms nutikus darbdaviui (ne darbuotojui) kyla pareiga nustatytomis sąlygomis nutraukti darbo sutartį.

Darbo sutarties nutraukimas nesant darbo sutarties šalių valios: 7 priežastys

Pirmoji aplinkybė, kai turi būti nutraukti darbo santykiai – įsiteisėja teismo sprendimas arba teismo nuosprendis, kuriuo darbuotojas nuteisiamas bausme, dėl kurios negali dirbti darbo. Tokios situacijos pavyzdys – kai darbuotojas nuteisiamas laisvės atėmimo bausme ar kitokia laisvės apribojimo bausme ir natūraliai negalės atlikti savo pareigų.

Darbo sutartis privalo būti nutraukta, kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą ar eiti tam tikras pareigas. Šioje situacijoje svarbiausia darbdaviui įsitikinti, kad iš darbuotojo specialioji teisė buvo būtent atimta, o ne tiesiog pasibaigė jos galiojimo laikas. Turbūt bene dažniausias šios situacijos pavyzdys, kai asmeniui atimama teisė vairuoti ir jis netenka vilkiko vairuotojo darbo.

Trečia, su nepilnamečiu darbuotoju turi būti nutraukta sutartis, kai darbuotojo iki šešiolikos metų vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą, arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas, arba mokslo metų laikotarpiu mokykla, kurioje vaikas mokosi, reikalauja nutraukti darbo sutartį.

Kita situacija, kai darbuotojas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą nebegali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo ir jis nesutinka būti perkeltas į kitas toje darbovietėje esančias laisvas jo sveikatą atitinkančias pareigas ar darbą arba kai tokių pareigų ar darbo toje darbovietėje nėra. Šiuo atveju darbo sutartis nutraukiama, kai darbdaviui darbuotojo pateiktuose dokumentuose aiškiai nurodyta, kad darbuotojas negali eiti savo pareigų. Jei iš sveikatos dokumentų nėra aišku, tuomet darbdavys turėtų darbuotojo paprašyti papildomos informacijos iš medicinos įstaigos.

Penkta situacija dar sudėtingesnė, nes šiuo atveju nutraukiama darbo sutartis į darbą grąžinus darbuotoją, į kurio vietą buvo priimtas atleidžiamas darbuotojas. Tai, pavyzdžiui, situacijos, kai darbuotojas buvo neteisingai atleistas iš pareigų ir teismo grąžintas į darbą, tačiau jo darbo vietoje jau dirba kitas asmuo.

Šešta situacija, kai nutraukiami darbo santykiai – nustatomas užsieniečio nelegalaus darbo atvejis. Darbo santykiai nutraukiami institucijos, vykdančios nelegalaus darbo kontrolę, ar kompetentingo pareigūno reikalavimu.

Ir paskutinė priežastis nutraukti darbo santykius Darbo kodekso 60 str. pagrindu – kai darbo sutartis prieštarauja įstatymams ir šių prieštaravimų negalima pašalinti, o darbuotojas nesutinka arba negali būti perkeltas į kitą toje darbovietėje esančią laisvą darbo vietą. Tačiau nutraukiant darbo santykius šiuo pagrindu darbdaviui reikia įsitikinti, ar negalima pašalinti prieštaravimų, ar darbuotojas negali įgyti reikalingos kvalifikacijos ir pan.

Darbdavys, gavęs nurodytų priežasčių patvirtinantį dokumentą ar kitaip apie jas sužinojęs, privalo ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo dokumento gavimo ar sužinojimo dienos nutraukti darbo sutartį. To nepadarius, šiuo pagrindu nutraukti darbo santykius nebegalima.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai