Darbo sąlygų keitimas darbuotojo iniciatyva - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Darbo sąlygų keitimas darbuotojo iniciatyva

Darbo sąlygų keitimas darbuotojo iniciatyva

Darbo kodekso 46 straipsnis numato, kad darbo sąlygos gali būti keičiamos ne tik darbdavio iniciatyva, tačiau ir darbuotojo prašymu. Darbo sąlygų keitimas darbuotojo iniciatyva – tai procesas, kuris turi keletą privalomų sąlygų, į kurias turi atsižvelgti tiek darbdavys, tiek ir darbuotojas. Nesilaikant šio proceso pagal Darbo kodekso nuostatas gali kilti daug nesusipratimų ir nereikalingų ginčų. Todėl apžvelgsime, kaip vyksta darbo sutarties pakeitimas, kai to prašo darbuotojas.

Darbo sąlygų keitimas darbuotojo iniciatyva: privalomos sąlygos

Darbo kodeksas numato, kad kai darbo teisės normos nesuteikia darbuotojui teisės reikalauti pakeisti darbo sąlygas, darbuotojas turi teisę prašyti darbdavio pakeisti jo darbo sąlygas. Taigi kodeksas nustato du atvejus, kada darbuotojas gali prašyti keisti darbo sąlygas. Pirma, yra nustatyta teisė reikalauti, kad darbo sutartis būtų pakeista, kai ši teisė aiškiai nurodyta Darbo kodekse. Antra, kai teisės reikalauti nėra, tuomet darbuotojas gali prašyti, kad darbo sąlygos būtų pakeistos.

Jei darbuotojas raštu prašo pakeisti būtinąsias ar darbo sutarties šalių sulygtas papildomas darbo sutarties sąlygas ir darbdavys atsisako tai padaryti, tuomet toks atsisakymas turi būti pateiktas raštu. Ir tame rašte privalo būti nurodytos priežastys (motyvai), kodėl atsisakoma tenkinti darbuotojo prašymą. Tokį atsakymą darbdavys privalo pateikti per penkias darbo dienas nuo darbuotojo prašymo gavimo.

Atkreipiame dėmesį, kad motyvuotai atsakyti reikia tik į prašymą keisti būtinąsias ir sutartas papildomas darbo sutarties sąlygas. Jei prašymas neapima šių darbo sutarties sąlygų, darbdavys neprivalo pateikti motyvuoto atsakymo. Tik atsakymą, ar sutinka su sąlygų keitimu, ar ne.

Jei darbdavys atsisako keisti darbo sutarties sąlygas

Jei darbdavys atsisako pakeisti darbuotojo prašomas darbo sutarties sąlygas, dėl šių sąlygų pakeitimo darbuotojas pakartotinai gali kreiptis ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo darbuotojo prašymo pakeisti darbo sąlygas pateikimo. Tačiau jei darbuotojas prašytų keisti kitas darbo sutarties sąlygas nei tas, kurias pateikė prašyme, tuomet vieno mėnesio termino reikalavimas negalioja. Vadinasi, jei darbuotojas prašė pakeisti darbo užmokestį, tuomet pakartotinai prašyti pakeisti darbo užmokestį galės tik po mėnesio. O kitokio pobūdžio prašymą būtų galima pateikti ir anksčiau.

Darbdaviui sutikus su darbuotojo prašymu ar darbdaviui pateikus kitą pasiūlymą ir darbuotojui sutikus, laikoma, kad darbo sąlygos yra pakeistos, padarius atitinkamą darbo sutarties pakeitimą.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai