Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020-08-01 - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020-08-01

Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020-08-01

2020  m. rugpjūčio mėn. atnešė daug Darbo kodekso pakeitimų. Kai mes kalbame daug pakeitimų, tai turime omenyje, kad pasikeitė net 43 Darbo kodekso straipsniai. Ir šį kartą aptariami Darbo kodekso pakeitimai, kurie liečia darbo laiko ir pameistrystės darbo santykių naujoves. Nes ankstesnius pakeitimus – konkursų organizavo tvarką ir komandiravimą į Lietuvą, jau aprašėme ankstesniuose mūsų straipsniuose.

Darbo laiko ypatumai, turintiems sveikatos sutrikimų

Pakeitimais sudarytos geresnės galimybės sveikatos sutrikimų turintiems darbuotojams dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu. Nuo rugpjūčio 1 dienos darbdavys turės pareigą tenkinti prašymą dėl nuotolinio darbo, kai to paprašys darbuotojas, pateikęs sveikatos priežiūros įstaigos išvadą apie savo ligą. Nuotolinis darbas galės būti nesuteikiamas, jeigu dėl darbo organizavimo ypatumų tai sukeltų per dideles sąnaudas darbdaviui.

Taip pat, darbuotojams, turintiems sveikatos sutrikimų, didėja išeitinės kompensacijos, nutraukus darbo santykius. Dirbus trumpiau nei metus bus išmokamas vieno mėnesio atlyginimas, dirbus ilgiau nei metus – dviejų mėnesių.

Kitais pakeitimais, nustatoma, kad sveikatos sutrikimų turintys darbuotojai, turės ir pirmenybės teisę pasirinkti ir pasiimti atostogas. Taigi dabar darbdavys turės pritarti susirgusio darbuotojo prašymui jam patogiu metu išeiti kasmetinių atostogų, kai prašymas bus pagrįstas sveikatos priežiūros įstaigos išvada. Tokios nuostatos taikomos ir sergančiam darbuotojui prašant neapmokamų atostogų.

Darbo kodekso pakeitimai – Darbo sutarčių rūšys

Nuo 08.01 Darbo kodekse nustatyta, kad jeigu darbdavys turi iki 10 darbuotojų, jis galės sudaryti vieną pameistrystės sutartį. Ko anksčiau daryti nebuvo galima, nes realiai tik 10 ir daugiau darbuotojų turinčios įmonės galėjo sudaryti pameistrystės sutartis. Todėl po pakeitimų pameistrystės darbo sutartis galės sudaryti didžioji dalis Lietuvos įmonių.

Kitu pakeitimu nustatyta, kad nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. projektinio darbo sutartis ar susitarimas galės būti sudaromi iki 5 metų trukmės laikotarpiui. Iki šiol šis laikotarpis buvo apribotas iki dvejų metų.

Taip pat, pakeitimais nustatyta, kad darbuotojai, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio, atliekamas lauko sąlygomis arba susijęs su kelionėmis, nuo rugpjūčio 1 dienos bus kompensuojamos padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 50 proc. bazinio darbo užmokesčio ir jos bus taikomos, jei darbuotojui neapmokamos komandiruotės išlaidos.

 

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai