PVM atskaita: svarbūs bendrieji klausimai - BizTools

PVM atskaita: svarbūs bendrieji klausimai

PVM atskaita: svarbūs bendrieji klausimai

PVM atskaita – tai pirkimo (importo) PVM dalies atskaitymas. Jei dokumentai tvarkingi, tuomet šia dalimi sumažinama mokėtina į biudžetą ar padidinama grąžintina iš biudžeto PVM suma. PVM atskaita pasinaudoti gali PVM mokėtoja užregistruota įmonė (asmuo), vykdanti ekonominę veiklą. Tam tikrais atvejais teisę į PVM atskaitą turi ir asmenys, kurie nėra įsiregistravę PVM mokėtojais. Šiame straipsnyje pabandysime atskleisti bendrąsias nuostatas dėl PVM atskaitos ir kai kuriuos jos ypatumus.

PVM atskaita – tai absoliuti teisė

Kadangi PVM atskaitos ribojimas sukeltų mokestinių pasekmių PVM mokėtojams, teisė į PVM atskaitą gali būti ribojama tik atvejais, nurodytais PVM direktyvoje. Iš principo, jei PVM mokėtojas atitinka visas sąlygas – jis turi absoliučią teisę į PVM atskaitą, nebent būtų įrodyta, kad mokesčių mokėtojas sukčiavo ar piktnaudžiavo šia teise.

Atkreiptinas dėmesys, kad mokesčių mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą prekių (paslaugų), įsigytų numatomai (planuojamai) ekonominei veiklai vykdyti. Ši teisė į PVM atskaitą gali būti realizuota iš karto, dar nepradėjus realiai veiklos vykdyti.

Kada PVM gali būti atskaitomas?

Asmuo, įsiregistravęs PVM mokėtoju, įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM sumas gali traukti į atskaitą tuo atveju, jeigu įsigytos prekės ir paslaugos yra skirtos PVM apmokestinamų prekių tiekimui ir paslaugų teikimui. PVM apmokestinamu prekių (paslaugų) tiekimu laikomas prekių ir paslaugų, apmokestinamų standartiniu PVM tarifu, lengvatiniais tarifais bei 0 proc. PVM tarifu tiekimas. Tai reiškia, kad PVM mokėtojas neturi teisės į PVM atskaitą įtraukti pirkimo ar importo PVM sumų už prekes (paslaugas), kurių jis nenaudoja ir nenaudos ekonominėje veikloje.

Svarbu yra tai, kad ar įsigytos prekės ar paslaugos yra susijusios su mokėtojo vykdoma veikla, turės įrodyti pats PVM mokėtojas. Pavyzdžiui, įmonė nusiperka prekes, skirtas darbuotojų darbo vietų įrengimui. Ar tokį pirkimo PVM galima atskaityti, priklausys nuo įmonės veiklos pobūdžio, darbuotojų darbinių funkcijų, darbo grafikų ir prekių pobūdžio. Tačiau pagrįsti teisę į PVM atskaitą turės pats mokesčių mokėtojas.

Kai PVM mokėtojas savo ekonominėje veikloje naudoja jam nuosavybės teise nepriklausantį, pavyzdžiui, išsinuomotą, turtą, jis turi teisę į PVM atskaitą įtraukti įsigytų prekių ir paslaugų, susijusių  su tokiu turtu, pirkimo (importo) PVM sumas.

Taigi svarbiausios sąlygos, kada PVM mokėtojas gali pasinaudoti teise į PVM atskaitą, tai tinkama dokumentacija, prekių ir ekonominės veiklos pobūdis bei jų priežastinis ryšys. Nepamirškite, kad teisė į PVM atskaitą yra kone absoliuti, nes ją administratorius gali paneigti tada, kai įrodomas sukčiavimas ar piktnaudžiavimas.

Tai buvo pirmas straipsnis apie PVM atskaitos bendruosius principus. Vėlesniuose straipsniuose aptarsime dokumentacijos svarbą PVM atskaitai, mišrią atskaitą, užsienio įsigijimus.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai