Pavasario sesija 2022 m.: kokių teisės aktų laukti? - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Pavasario sesija 2022 m.: kokių teisės aktų laukti?

Pavasario sesija 2022 m.: kokių teisės aktų laukti?

Seimas pradėdamas savo darbo sesijas pasitvirtina didžiulius sąrašus teisės aktų, kuriuos sieks priimti arba bent jau apsvarstyti. Ne išimtis ir Seimo pavasario sesija 2022 m. Tiesa, šį kartą neatrodo, kad įstatymus leidžianti institucija persistengė su naujais teisės aktais, neskaitant tų daugybės mokestinių lengvatinių pasiūlymų, kurie galimai spręstų infliacijos problemas, tačiau nekeistų sistemos iš esmės. Šiame straipsnyje nenagrinėsime PVM lengvatų šildymui ir NPD didinimo klausimų, nes tai jau gali būti priimta, kai šis straipsnis bus paskelbtas, tačiau aptarsime įdomesnius Vyriausybės pateiktus pasiūlymus, kurie būtų aktualūs įmonėms ir žmonėms.

Pavasario sesija 2022 m.: Darbo kodekso ir VSDĮ pakeitimai

Socialinės apsaugos ir darbo teisės srityje numatyta keletas pakeitimų. Pirmasis – Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimų projektas, kuriuo bus peržiūrimos dirbančiųjų pajamos, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, ir šių pajamų maksimalios sumos. Atitinkamai bus peržiūrima ne tik VSD įmokos, tačiau ir apmokestinamųjų pajamų dydžiai.

Taip pat numatyti net keli Darbo kodekso pakeitimai. Pirmiausia bus siekiama numatyti neperleidžiamas vaiko priežiūros atostogas, lankstesnes darbo sąlygas dirbantiems tėvams. Norima numatyti galimybę tėvams, auginantiems vaikus ir esantiems vaiko priežiūros atostogose, visą vaiko priežiūros atostogų laikotarpį dirbti ir gauti vaiko priežiūros išmoką. Pakeitimais bus siekiama užtikrinti ir geresnį darbuotojų informavimą apie darbo sąlygas.

Kitais Darbo kodekso pakeitimų projektais bus bandoma panaikinti nuostatas dėl kompensacijų darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis. Tokie mokėjimai panaikinami, jei bus kompensuojamos su tokiu darbu susijusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šiam pakeitimui būtų numatomas pereinamasis laikotarpis iš pradžių sumažinant dabartinių kompensacijų dydį.

Kas dar keisis?

Naujoje Seimo sesijoje, atrodo, nebus pamiršti ir automobilių taršos mokesčiai. Norima pakeisti transporto priemonių registracijos mokestį į taršos mokestį. Šis mokestis būtų mokamas kasmet už naudojimąsi taršia transporto priemone. Taip būtų skatinama įsigyti netaršias transporto priemones.

Viešųjų pirkimų srityje taip pat numatoma pakeitimų, kuriais bus siekiama supaprastinti pirkimų reguliavimą. Siekiama atsisakyti nešališkumo deklaracijų, lengvinti neskelbiamų derybų ir dinaminių pirkimų sistemų vykdymą. Norima nustatyti lankstesnį supaprastintų skelbiamų derybų vykdymą, sudaryti galimybę taisyti pasiūlymus, papildyti pirkimų nutraukimo sąlygas.

Pateikti pakeitimai susiję ir su administracinės naštos mažinimu. Siūloma keisti Civilinį kodeksą, t. y. atsisakyti perteklinių notarinių veiksmų, kur jie nėra būtini. Norima atsisakyti privalomos notarinės formos sudarant valstybės ir savivaldybės turto patikėjimo sutartis, rašytiniams sutuoktinių sutikimams įvaikinti, dokumentų vertimo tikrumui įrodyti. Taip pat projektu siūloma praplėsti atvejus, kai hipoteka gali būti išregistruojama be notaro.

Aišku, čia paminėjome tik mažą dalį Vyriausybės siūlomų pakeitimų. Tačiau jau dabar matyti, kad didelių reformų bent jau kol kas nėra siūloma. Daugiau teisės aktų pakeitimų – jau kituose mūsų straipsniuose.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai