Paramos lengvata. Pelno mokesčio niuansai - BizTools

Paramos lengvata. Pelno mokesčio niuansai

Paramos lengvata. Pelno mokesčio niuansai

Metams einant į pabaigą įmonės pradeda galvoti apie paramos teikimą viešosioms organizacijoms. Parama ne tik suteikia visuomeninės naudos, yra gera reklama viešųjų ryšių atžvilgiu, bet ir leidžia pasinaudoti pelno mokesčio lengvata. Ar galite teikti paramą ir pasinaudoti paramos lengvata, pasitikrinkite Labdaros ir paramos įstatymo 5 str. 2 d.

Paramos lengvata. Esmė

Pelno mokesčio įstatyme nustatyta, kad vienetams, turintiems teisę teikti paramą, leidžiama iš pajamų du kartus atskaityti paramai skirtas išmokas, įskaitant perleisto turto, suteiktų paslaugų vertę. Tačiau ši lengvata ribojama iki 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių metų mokestinių laikotarpių mokestinius nuostolius.

Jeigu paramai skirtos lėšos viršija 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, tuomet šios paramos atskaityti negalima. Ribojamas ir paramos teikimas grynaisiais pinigais, kai vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį paramos suma viršija 250 BSI dydžių.

Kad suprastumėte, kaip veikia ši lengvata, pateikiame pavyzdį. Tarkime, įmonė uždirbo 40 000 eurų pajamų. Tada iš šios sumos atimame neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramą ir ankstesnių metų mokestinius nuostolius. Tarkime, kad lieka 25 000 eurų. Įmonė paramai skyrė 15 000 eurų. Tačiau iš pajamų atskaityti gali ne 30 000 eurų maksimalią sumą, o tik 10 000 eurų, nes 40 proc. nuo 25 000 eurų yra 10 000 eurų. Viršijanti paramos suma į kitus metus neperkeliama. Paramai skirtomis sumomis negali būti didinami ir vieneto veiklos nuostoliai.

Paramos tikslas ir dokumentacija

Parama turi būti skiriama visuomenei naudingiems tikslams. Visuomenei naudingais tikslais laikoma švietimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformaliojo ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos priežiūros, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir būsto plėtros ir kita veikla, nurodyta Labdaros ir paramos įstatyme.

Paramos teikimas įforminamas paramos sutartimi arba kitu laisvos formos dokumentu, kuris turi rekvizitus, nurodytus Buhalterinės apskaitos įstatyme. Sutartis iš esmės nėra privaloma, jos būtinai reikia tik tais atvejais, kai to reikalauja įstatymai. Nors sutartis neprivaloma, ji rekomenduotina, kadangi ten aiškiai ir detaliai aprašomi paramos skyrimo tikslai, jos panaudojimo tvarka. Be to, ne kartą rašėme, kad kilus ginčui sutarties sudarymo faktas ir jos turinys yra vienas iš pagrindinių svertų siekiant pagrįsti savo poziciją.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai