Individualios veiklos pagal pažymą buhalterinė apskaita - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Individualios veiklos pagal pažymą buhalterinė apskaita

Individualios veiklos pagal pažymą buhalterinė apskaita

Turbūt bet kuris asmuo, paklaustas apie veiklą pagal individualios veiklos pažymą, iš karto pasakytų, kad sudėtingiausia yra susigaudyti mokestinėje aplinkoje. Retas kuris paminėtų, kad sudėtingiausia – individualios veiklos pagal pažymą buhalterinė apskaita. Tačiau apskaitos klausimas taip pat nėra toks paprastas ir kartais asmenys pamiršta tam tikrus administracinius niuansus.

Apskaitos principai

Individualios veiklos pagal pažymą pajamos pripažįstamos dviem būdais: pinigų arba kaupimo principu. Apskaitant pajamas pinigų principu, jos pripažįstamos, kai faktiškai gaunamos. Kaupimo principu pajamos pripažįstamos, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Svarbiausia yra nustatyti, kurį metodą kada reikia naudoti. Bendra taisyklė, kad asmenys, veikiantys pagal individualios veiklos pažymą, taiko pinigų apskaitos principą. Kaupimo principas turi būti pradėtas taikyti, kai asmuo įregistruojamas PVM mokėtoju arba savo veikloje naudoja ilgalaikį turtą. Jei gyventojas savo individualioje veikloje pradėjo naudoti kaupimo principą, jį turi taikyti visą veiklos laikotarpį.

Individualios veiklos pagal pažymą buhalterinė apskaita: svarbiausi klausimai

Gyventojas, kuris verčiasi individualia veikla pagal pažymą, savo veikloje privalo naudoti apskaitos dokumentus: sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą, kasos kvitą, mokėjimo pavedimus ir pan. Pardavus prekę ar paslaugą išrašoma atitinkamai sąskaita faktūra ar PVM sąskaita faktūra (jei gyventojas PVM mokėtojas). Jei gyventojas veikloje privalo naudoti kasos aparatą, išduodamas kasos aparato kvitas.

Išlaidoms pagrįsti individualioje veikloje naudojami analogiški apskaitos dokumentai – sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, kasos kvitai, importo deklaracijos ir t. t. Išlaidos iš užsienio pripažįstamos pardavėjo išrašytų dokumentų pagrindu, jei iš jų turinio aišku, kas buvo įsigyta.

Svarbu pabrėžti, kad visi apskaitos dokumentai turi turėti privalomus rekvizitus, nustatytus Buhalterinės apskaitos, PVM įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose.

Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla pagal pažymą, turi pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Pildymo tvarka priklauso nuo to, kokį apskaitos principą savo veikloje gyventojas naudoja: pinigų ar kaupimo. Vykdant skirtingas veiklas galima naudoti vieną žurnalą arba kiekvienai skirtingai veiklai pildyti atskirą. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas užpildomas ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos.

Svarbu pabrėžti, kad tiek apskaitos žurnalai, tiek apskaitos dokumentai turi būti saugomi 10 metų. Taigi nors gyventojui, užsiimančiam veikla pagal individualios veiklos pažymą, daugiausia kyla mokestinių klausimų, neturėtų būti pamiršti ir apskaitos klausimai, kadangi žurnalai gali būti naudingi vykdant mokestinius ir veiklos patikrinimus, taip pat ir savarankiškai analizuojant savo komercinę veiklą.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai