FR0524 formos pildymas, terminai, kodai, tikslinimas

Rekomenduojami seminarai


Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymas (atsisiųskite nemokamai)

Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymas (atsisiųskite nemokamai)

FR0524 formos pildymas

Šis FR0524 deklaracijos pildymo pavyzdys parengtas vadovaujantis deklaracijos pildymo taisyklėmis ir naudojamas kaip pagalbinė arba mokomoji priemonė pildant informaciją pačioje formoje.

FR0524 pateikimo terminas – iki vasario 15 d.

Nurodykite el. pašto adresą, kuriuo pageidaujate gauti deklaracijos FR0524 formos pildymo pavyzdį

Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis ir (ar) pakuotės atliekomis deklaracijos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos, vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklėmis. Teikiant ar tikslinant praėjusių mokestinių laikotarpių deklaracijų duomenis, naudojamos deklaracijų formos, galiojančios deklaracijų teikimo ar tikslinimo momentu.

Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis ir (ar) pakuotės atliekomis deklaracijas teikia mokesčio mokėtojai, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia apmokestinamuosius gaminius ir (ar) daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių, pripildytų gaminiais, ir tuščias pakuotes, juos išveža iš Lietuvos, vykdo ar nevykdo atliekų tvarkymo užduotis. Mokesčio mokėtojai užpildo deklaracijas pagal formas ir užpildymo Taisykles ir pateikia tai AVMI, kurioje yra registruotas mokesčio mokėtojas. Mokesčio mokėtojas privalo deklaruoti savo padalinio (-ių), t. y. filialo (-ų) ir (ar) atstovybės (-ių) (toliau – Filialas), duomenis.

Su šia, FR0524 formos pildymo, instrukcija susiję raktiniai žodžiai:

  • FR0524 pildymo taisyklės
  • FR0524 kodai
  • FR0524 deklaracija
  • FR0524 tikslinimas

Deklaracijos pildymo taisyklės: 2008 m. gruodžio 8 d. Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo

www.biztools.lt

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai