Buhalterinės apskaitos reforma: apskaitą tvarkantys asmenys (trečia dalis) - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Buhalterinės apskaitos reforma: apskaitą tvarkantys asmenys (trečia dalis)

Buhalterinės apskaitos reforma: apskaitą tvarkantys asmenys (trečia dalis)

Iš esmės keičiamas Buhalterinės apskaitos įstatymas kartu pakeis ir sąvoką apskaitą tvarkantys asmenys. Šiame straipsnyje aptarsime, kaip keisis buhalterio profesijos vertinimas priėmus naują Finansinės apskaitos įstatymo projektą.

Apskaitą tvarkantys asmenys – buhalterio statusas

Kadangi apskaitą tvarkantis specialistas turi išmanyti daugybę mokesčių ir apskaitos įstatymų, taip pat vis svarbiau turėti kompetencijas informacinių technologijų, duomenų analizės ir valdymo srityje, naujame įstatyme siūloma apskritai atsisakyti vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigybės. Atsisakius šios sąvokos, bus detaliai apibrėžiamos apskaitos tvarkymo apimtys – apskaitą tvarkančio asmens funkcijos.

Pabrėžtina, kad naujame įstatyme nebenumatoma draudimo vadovui pačiam tvarkyti įmonės apskaitą. Šalia to nebebus ir baigtinio sąrašo, kas gali tvarkyti atitinkamų organizacijų apskaitą. Vadinasi, ir pats vadovas galės tvarkyti apskaitą, jei tam turės pakankamai kompetencijų ir prisiims atsakomybę. Vadovui taip pat teks pareiga paskirti apskaitą tvarkantį asmenį.

Atitinkamai naujame įstatyme siūloma atsisakyti ir buhalterio profesionalo sąvokos bei reikalavimo paskirtai organizacijai tvarkyti ir skelbti buhalterių profesionalų sąrašą. Taip pat siūloma atsisakyti privalomo civilinės atsakomybės draudimo apskaitos paslaugas teikiantiems subjektams.

Pagal įstatymą Vyriausybės įgaliota institucija parengs rekomendacijas dėl apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimo. Šiose rekomendacijose bus numatytos tokios situacijos, kaip kada verta turėti savo apskaitą tvarkantį asmenį organizacijos viduje, o kada samdytis apskaitą tvarkančią įmonę, kokias savybes ir kompetencijas turi turėti apskaitą tvarkantis asmuo ir į ką atsižvelgti renkantis apskaitos įmonę ar savarankiškai paslaugas teikiantį asmenį.

Taip pat bus pateiktos rekomendacijos dėl profesinių organizacijų ir kokius apskaitos specialistus reikėtų laikyti buhalteriu profesionalu. Naujuoju įstatymu bus patvirtintos finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pavyzdinė forma ir apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimo akto, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas, pavyzdinė forma.

Vadovo pareigos

Siekiant atskirti vadovo ir apskaitą tvarkančio asmens funkcijas ir išvengti jų dubliavimosi, įstatymo projekte siūloma detaliai nustatyti apskaitos organizavimo ir apskaitos tvarkymo funkcijas. Dėl šios priežasties vadovui būtų nustatytos naujos apskaitos organizavimo funkcijos. Visų pirma vadovas turės užtikrinti, kad apskaitą tvarkančiam asmeniui visa apskaitos informacija būtų pateikta laiku, o informacija būtų teisinga ir tiksli.

Antra, vadovas privalės užtikrinti finansinės informacijos teikimą vidaus ir išorės vartotojams teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovas privalės nustatyti ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarką. Ir galiausiai nustatyti vidaus kontrolės priemones, kurios apimtų atsakingų asmenų paskyrimą, klaidų apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose taisymą, inventorizacijos taisykles ir pan. Vadovas turės užtikrinti visų šių taisyklių laikymąsi.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai