Buhalterinė apskaita: reforma, registrai ir vidaus kontrolė (antra dalis) - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Buhalterinė apskaita: reforma, registrai ir vidaus kontrolė (antra dalis)

Buhalterinė apskaita: reforma, registrai ir vidaus kontrolė (antra dalis)

Kaip jau minėjome ankstesniame straipsnyje – 2022 m. planuojama buhalterinės apskaitos reforma. Ir šiame straipsnyje aptarsime kaip keisis buhalterinė apskaita, apskaitos registrai, inventorizacija ir vidaus kontrolė, jei ši reforma bus patvirtinta.

Buhalterinė apskaita – reforma ir apskaitos registrai

Siekiant pagreitinti apskaitos registrų užpildymą, siūloma reikalauti registruoti ūkines operacijas tą pačią dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip iki ataskaitų, kurias subjektas turi teikti parengimo dienos. Anksčiau buvo nustatyta, kad registruojame ne vėliau, kaip per keturis mėnesius. Grynųjų pinigų operacijos registruojamos – ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

Reformos teisės aktais, kaip ir apskaitos dokumentų atveju, bus siekiama, kad apskaitos registrai būtų elektroninės formos ir sudaromi naudojant informacines sistemas. Remiantis Finansinės apskaitos įstatymo projektu, privalomais bus du apskaitos registrai. Tai didžioji knyga ir grynųjų pinigų apskaitos registras (kasos knyga). Kitus apskaitos registrus organizacijos galės sudaryti savo nuožiūra.

Projekte siūloma, kad didžiosios knygos ir grynųjų pinigų apskaitos registro būtų galima nepasirašyti jei apskaitos registruose įrašas yra nekeičiamas ir identifikuojamas jį padaręs asmuo ir įrašo padarymo data. Taip pat, kai įrašas padaromas automatiškai naudojant informacines sistemas. Jei šių reikalavimų nesilaikoma, minėti privalomi registrai turi būti pasirašyti organizacijos vadovo nustatyta tvarka.

Inventorizacija ir vidaus kontrolės būtinumas

Finansinės apskaitos įstatymo projekte nustatyta, kad inventorizacija būtų privaloma nedelsiant, kai: inicijuojamas nemokumo procesas, subjektas likviduojamas, reorganizuojamas arba pertvarkomas. Taigi iš esmės įstatymo projekte siūloma, kad organizacijos pačios nusistatytų inventorizacijos tvarką, kaip vieną iš vidaus kontrolės priemonių. Aišku, išskyrus minėtus privalomos inventorizacijos atlikimo atvejus.

Iš esmės tai reiškia, kad organizacijoms nebereikėtų laikytis LR Vyriausybės patvirtintos inventorizacijos atlikimo tvarkos ir šios taisyklės būtų tik rekomendacinio pobūdžio. Atkreiptinas dėmesys, kad yra numatyta išimtis iš taisyklės, kai Inventorizacijos tvarką turės taikyti viešojo sektoriaus subjektai.

Finansinės apskaitos įstatymo projektas išsiskiria ir tuo, kad daug dėmesio skiriama organizacijos buhalterinės apskaitos vidaus kontrolei. Tai iš principo reiškia, kad subjektų apskaitos organizavimas paliekamas pačiai organizacijai, todėl pastaroji turi numatyti atitinkamus kontrolės mechanizmus dėl apskaitos dokumentų surašymo, apskaitos registrų sudarymo, informacinių sistemų saugumo, apskaitos dokumentų ir registrų saugojimo ir pan.

Visas vidaus kontrolės priemones organizacijos turės laisvę pasirinkti savarankiškai. Žinoma, turėtume laukti ir atsakingų valstybės institucijų rekomendacijų.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/buhalteriniai-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai