Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių - BizTools

Rekomenduojami seminarai


Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

Darbo kodekso 56 str. nustato, kaip vykdomas darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Darbo kodeksas nurodo keturias sąlygas, kada galima nutraukti darbo santykius šiuo pagrindu. Toliau aptarsime visas šias sąlygas ir kitus niuansus, kaip ir kada darbuotojas gali nutraukti darbo santykius supaprastinta tvarka.

Sąlygos, kada galimas darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

Darbo sutarties nutraukimas Darbo kodekso 56 str. pagrindu nustato paprastesnį darbo sutarties nutraukimą darbuotojo pareiškimu, kai yra nustatytos tam tikros svarbios priežastys. Darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas. Taip pat remiantis šiuo darbo santykių nutraukimo pagrindu numatoma ir pareiga darbdaviui išmokėti išeitinę kompensaciją darbuotojui.

Darbo kodeksas nustato 4 svarbias priežastis, kada darbuotojas gali nutraukti darbo santykius šia supaprastinta tvarka:

– Darbuotojo prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip trisdešimt dienų iš eilės. Arba jeigu prastova sudaro daugiau kaip keturiasdešimt penkias dienas per paskutinius dvylika mėnesių.

– Darbuotojui du mėnesius iš eilės ir daugiau nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis. Taip pat, jeigu darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, kuriuos nustato darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančios darbo teisės normos.

– Darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar neįgalumo. Taip pat dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Šiuo atveju darbuotojas darbdaviui turi pateikti ne tik prašymą nutraukti darbo sutartį, tačiau ir dokumentus, įrodančius, kad darbuotojas turi neįgalumą ir kitų sveikatos problemų, taip pat ir tai, kad slaugomas šeimos narys.

– Darbuotojui, dirbančiam pagal neterminuotą darbo sutartį, sukako senatvės pensijos amžius ir jis įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį. Taigi šiuo atveju darbuotojas turi atitikti dvi sąlygas – jis dirba pagal neterminuotą darbo sutartį ir teisę į pensiją įgijo dirbdamas pas tą darbdavį, kuriam pateiktas prašymas nutraukti darbo santykius.

Kai pateikiamas darbuotojo prašymas nutraukti darbo santykius dėl svarbių priežasčių (DK 56 str. pagrindu) darbdavys nebegali nutraukti darbo santykių kitu pagrindu. Net kai darbuotojas pateikė prašymą, nenurodydamas ir nedetalizuodamas svarbių aplinkybių, kodėl naudoja būtent šį darbo sutarties nutraukimo pagrindą. Todėl darbdaviui kyla pareiga tiksliai išsiaiškinti, kokios aplinkybės lėmė būtent tokį darbo sutarties nutraukimo būdo pasirinkimą. Jeigu visgi buvo norima nutraukti darbo sutartį kitu pagrindu, tuomet darbuotojas turi aiškiai išreikšti valią pakeisti darbo santykių nutraukimo pagrindą.

Nutraukiant darbo sutartį aptartomis sąlygomis, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką. Jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Daugiau informacijos Mokymų klubo seminaruose – https://mokymuklubas.lt/seminarai/darbo-teises-mokymai-seminarai/

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai