Komandiravimas į Vokietiją: minimalios darbo sąlygos

Komandiravimas į Vokietiją: minimalios darbo sąlygos

Komandiravimas į Vokietiją: minimalios darbo sąlygos

Komandiravimas į Vokietiją

Darbo santykiai (komandiravimas) Vokietijoje susideda iš sudėtingų kompleksinių taisyklių, kurios taikomos tiek subjektams veikiantiems Vokietijoje, tiek ir Lietuvos įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į Vokietiją. Parengėme atmintinę apie darbo santykių reguliavimą, taikomą įmonėms komandiruojančioms darbuotojus į Vokietiją.

Minimalus atlyginimas

Nuo 2015 m. sausio 1 d. užsieniečiams dirbantiems Vokietijoje (komandiruotiems darbuotojams) privaloma mokėti ne mažesnį nei minimalų darbo užmokestį. Nuo 2019 m. sausio 1 d. minimalus darbo užmokestis yra 9,19 EUR už kiekvieną dirbtą valandą. Nuo 2020 m. – 9,35 eurai už dirbtą valandą. SVARBU! Tam tikriems pramonės sektoriams gali būti taikomos skirtingos minimalaus atlyginimo reikalavimo taisyklės.

Minimalaus atlyginimo išimtys. Tranzitas per Vokietiją

Siekdama išsiaiškinti klausimą, ar minimalių darbo užmokesčio nuostatų taikymas, ypač grynam tranzitui per Vokietiją, yra suderinamas su Europos teise, ES Komisija pradėjo pažeidimo procedūra. Jei vykdomas „grynas tranzitas“ per Vokietiją, minimalaus atlygio reikalavimas netaikomas. Ši laikinoji tvarka taikoma visiems vežimams, kurie prasideda ne Vokietijoje, ir kurie kerta Vokietijos teritoriją be jokio prekių iškrovimo ar keleivių įlaipinimo / išlaipinimo. Kitų tikslų sustojimams, pvz.: degalų užpildymui arba vairuotojų ar keleivių pertraukoms ir poilsio pertraukoms, draudimas netaikomas.

Komandiravimas į Vokietiją: Viršvalandžių apmokėjimas

Viršvalandžių apmokėjimas komandiruotiems darbuotojams nustatomas pagal darbdavio šalies teisės aktus (pagal tos šalies, iš kurios siunčiamas darbuotojas). Skirtingiems pramonės sektoriams gali būti taikomi atskiri apribojimai.

Komandiravimas į Vokietiją: Kasmetinės atostogos

Pagal Federalinį atostogų įstatymą darbuotojas turi teisę į 24 darbo dienų mokamas kasmetines atostogas per metus. Kolektyvinėse sutartyse negalima nustatyti trumpesnių atostogų. Komandiruotiems darbuotojams teisė į atostogas skaičiuojama remiantis komandiruotės laikotarpiu.

Sąlygos, kurias turi atitikti komandiruoto darbuotojo darbas
1. Minimalios algos reikalavimus;
2. Apmokamų kasmetinių atostogų reikalavimus;
3. Maksimalaus darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko reikalavimus;
4. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalamus;
5. Specifinius saugos reikalavimus – nėščiosioms, ką tik pagimdžiusioms darbuotojoms, nepilanamečiams;
6. Lygių galimybių ir nediskriminavimo reikalavimus;
7. Darbuotojų nuomai keliamus reikalavimus.

Šaltinis: www.zoll.de

Dažniausiai užduodami klausimai, susiję su darbuotojų komandiravimu į užsienį (bei užsienio šalių specialistų atsakymai)

Klausimai kylantys komandiruojant darbuotojus į Vokietiją

Ar kelionės į Vokietiją diena įskaičiuojama į bendrą dienų skaičių (į 183 dienų skaičių)?

Siunčiame (komandiruojame) darbuotojus dirbti į Vokietiją. Vokietijoje turime nuolatinę buveinę. Lietuvoje mes mokame socialinio draudimo mokesčius, o Vokietijoje mokame vokišką gyventojų pajamų mokestį nuo pirmos dienos. Ar toks modelis yra galimas? Kokios yra kylančios rizikos? Jei toks modelis yra rizikingas, kokie egzistuoja kiti modeliai?

Klausimai kylantys komandiruojant darbuotojus į Norvegiją

Ar pakanka pagrindinėmis sąlygomis sudaryti sutartį tarp darbuotojo ir darbdavio, kai darbuotojas komandiruojamas į Norvegiją mažiau kaip 3 mėnesiams. Ar mes turime sudaryti atskirą kolektyvinį susitarimą tokiam darbui Norvegijoje?

Kokius dokumentus reikia pateikti ir kokioms organizacijoms pranešti apie darbuotojus, kurie komandiruoti į Norvegiją trumpiau nei 3 mėnesiams. Ar įmonei reikia registruotis Norvegijoje, jei darbuotojai komandiruojami trumpiau kaip 3 mėnesiams?

Ar dienpinigiai Norvegijoje neapmokestinami visa apimtimi?

Jei įmonės filialo pajamos viršija 5 000 000 Norvegijos kronų, ar reikalingas auditas?

Darbuotojams nemokame minimaliojo atlyginimo. Darbuotojai dėl to nesiskundžia. Ar Darbo inspekcija po patikrinimo gali pareikalauti, kad atlyginimas būtų perskaičiuotas už ankstesnius metus ir apmokestintas? Jei taip, už kokį laikotarpį turi teisę perskaičiuoti?

Ar reikia registruoti įmonę Norvegijoje, jei darbuotojai komandiruojami trumpesniam nei trijų mėnesių laikotarpiui? Ar registracijos taisyklė taikoma tik darbuotojams?

Mūsų įmonė turi filialą Norvegijoje. Ar mes galime samdyti darbuotojus filialo vardu?

Ar galima komandiruoti ne ES pilietį darbuotoją, kuris yra gavęs D vizą Lietuvoje, į Norvegiją? Ar šis darbuotojas gaus D numerį? Ar privaloma apmokėti nakvynę komandiruotiems darbuotojams laivybos sektoriuje?

Ar gali Lietuvos įmonės komandiruoti darbuotojus į Norvegiją be jokios registracijos? Ar turime registruoti buveinę, kad savo darbuotojams gautume D numerius?

Ar skiriasi pajamų apmokestinimas tarp komandiruoto darbuotojo ir užsieniečio, dirbančio Norvegijoje?

Statybų aikštelės veikla, jei ta aikštelė veikia ilgiau nei 6 mėnesius, lemia nuolatinės buveinės atsiradimą. O kaip yra su laivų statyklomis? Jei subrangovas atlieka darbus naujai statomame laive?

Ar atostoginiai, sukaupti nuo dienpinigių, yra apmokestinami pajamų mokesčiu Norvegijoje? Ar mokestis skiriasi, kai turima A1 pažyma ir kai jos nėra?

Klausimai kylantys komandiruojant darbuotojus į Olandiją

Kai pradedamas naujas darbo projektas, kaip nustatyti, kuri kolektyvinė sutartis taikoma (pavyzdžiui, laivų statyklose)? Ar mes galime pasirinkti kitą kolektyvinę sutartį nei tą, kurią mums siūlo klientas? Ar galime tiesiog vadovautis bendromis taisyklėmis? Kur galime rasti visas kolektyvines sutartis, taikomas Olandijoje?

Mūsų darbuotojai turi A1 pažymėjimus. Jie taip pat priklauso Lietuvos pensijų kaupimo schemai. Ar StiPP (Personalo paslaugų pensijų fondas) pensijos vis dar galioja? Ir jei taip, tai kodėl?

Klausimai kylantys komandiruojant darbuotojus į Švediją

Mūsų darbuotojai turi A1 pažymėjimus. Jie taip pat priklauso Lietuvos pensijų kaupimo schemai. Ar StiPP (Personalo paslaugų pensijų fondas) pensijos vis dar galioja? Ir jei taip, tai kodėl?

Ar dienpinigiai ir būsto išlaidos darbuotojui laikomos darbuotojo pajamomis?

Kaip Švedijoje skaičiuojamos 183 dienos?

Kai viršijamos 183 d., kokias procedūras reikia atlikti? Ko mokesčių inspektorius ieško – darbuotojo ar darbdavio?

Kai dirbama Švedijoje ilgiau kaip 183 dienas, ar dienpinigiai Švedijoje apmokestinami?

Jei įmonė turi nuolatinę buveinę, tačiau visiems darbuotojams išduota A1 forma Lietuvoje, ar įmonė turi mokėti socialinius mokesčius (31,42 proc.)?

Uždaroji akcinė bendrovė vykdo statybos darbus Švedijoje. Projekto trukmė 10 mėnesių. Įmonė komandiruoja darbuotojus iš Lietuvos. Darbuotojai turi A1 formą. Komandiruotė trunka 182 dienas. Ar reikia mokėti pajamų mokestį nuo pajamų, uždirbtų Švedijoje?

Klausimai kylantys komandiruojant darbuotojus į Prancūziją

Ar mokami lietuviški dienpinigiai laikomi kaip darbo užmokesčio dalis Prancūzijoje?

Ar kiekviena Prancūzijoje dirbanti įmonė turi turėti bendrovės atstovą arba generalinį direktorių?

www.biztools.lt

Naujausi straipsniai

Naujausi straipsniai