BizTools - Pagalbinės priemonės produktyviam darbui

Rekomenduojami seminarai

Naujausi straipsniai

 • Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia

  Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia

  Darbo kodeksas numato galybę apribojimų, kurie apsunkina darbdavio galimybes nutraukti darbo santykius su darbuotoju. Žinoma, kaip jau rašėme anksčiau – šie apribojimai sukurti ne šiaip sau, o siekiant apsaugoti darbuotojų teises, nes jie yra silpnesnioji darbo santykių šalis. Tačiau kartais susidaro aplinkybės, kad darbdavys nori atleisti darbuotoją bet kokiomis sąlygomis, nes darbuotojas, pavyzdžiui, gadina organizacijos

  PLAČIAU
 • Mobingas: patarimai, kaip jį nustatyti, įrodyti ir išvengti

  Mobingas: patarimai, kaip jį nustatyti, įrodyti ir išvengti

  Mobingo ar psichologinio smurto darbe sąvokos nėra detaliai sureglamentuotos Darbo kodekse ar kituose teisės aktuose. Tačiau, kaip pasireiškia mobingas, galima suprasti iš kompleksiškai taikomų teisės normų, valstybės institucijų išaiškinimų, mokslininkų atliktų tyrimų bei kitos literatūros. Šiame straipsnyje, remdamiesi VDI konsultacijomis, trumpai apžvelgsime psichologinio smurto darbe pasireiškimo situacijas. Mobingo pasireiškimas Kaip nurodo VDI savo rašte, mobingas

  PLAČIAU
 • Turtinių ir neturtinių interesų apsauga: DK nuostatos

  Turtinių ir neturtinių interesų apsauga: DK nuostatos

  Darbuotojo ir darbdavio turtinių ir neturtinių interesų apsauga nustatyta Darbo kodekso 31 straipsnyje. Jame aptariami tam tikri klausimai, susiję su turto naudojimu, saugiomis darbo sąlygomis, intelektinės nuosavybės sukūrimu ir pan. Šiame straipsnyje aptarsime, kaip turėtų būti aprašomos šios teisės ir kaip pasidalijama atsakomybė bei už darbo priemones atlyginama. Turtinių ir neturtinių interesų apsauga Darbdavys privalo

  PLAČIAU
 • Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

  Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių

  Darbo kodekso 56 str. nustato, kaip vykdomas darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Darbo kodeksas nurodo keturias sąlygas, kada galima nutraukti darbo santykius šiuo pagrindu. Toliau aptarsime visas šias sąlygas ir kitus niuansus, kaip ir kada darbuotojas gali nutraukti darbo santykius supaprastinta tvarka. Sąlygos, kada galimas darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių

  PLAČIAU
 • Terminuotos darbo sutarties nutraukimas

  Terminuotos darbo sutarties nutraukimas

  Ankstesniuose straipsniuose apie terminuotas darbo sutartis nagrinėjome bendruosius šios sutarties klausimus ir maksimalius terminus, kuriuos galima nustatyti terminuotoms darbo sutartims. Šis straipsnis yra trečias ir paskutinis, nagrinėjantis klausimus apie terminuotas darbo sutartis. Šį kartą aptarsime, kaip vyksta terminuotos darbo sutarties nutraukimas. Terminuotos darbo sutarties nutraukimas – pagrindai Terminuota darbo sutartis pasibaigia suėjus terminui. Tačiau terminuota

  PLAČIAU
 • Darbo sutarties turinys – trys būtinosios sąlygos

  Darbo sutarties turinys – trys būtinosios sąlygos

  Darbo sutarties turinys perskaičius Darbo kodekso 33 straipsnį tikrai neatrodo labai sudėtingas, nes reikia susitarti dėl trijų būtinųjų darbo sutarties sąlygų. Tačiau, kaip žinome, darbo sutartis visgi yra sudėtingas dokumentas, kuris turi būti aiškus savo turiniu tiek darbuotojui, tiek darbdaviui. Be būtinųjų sąlygų, darbo sutartyje galima sudaryti įvairius papildomus susitarimus, dėl kurių sutarus jie bus

  PLAČIAU