Tomas Bagdanskis Straipsnių archyvas - BizTools  • T. Bagdanskis. Diskriminacija darbe Lietuvoje – kaip gintis?

    T. Bagdanskis. Diskriminacija darbe Lietuvoje – kaip gintis?

    Lygybė yra pirminė, prigimtinė teisė, tiesiogiai įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos tekste, kylanti iš Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 1, 2 ir 7 straipsnių nuostatų. Pamatinis žmogaus teisių deklaravimo principas – visų žmonių lygiateisiškumo pripažinimas. Tad skirtingas prigimtinių žmogaus teisių aiškinimas ir nevienodas taikymas atskiroms asmenų kategorijoms yra neleistinas. Žmogaus teisė būti lygiam su kitais saugo žmogaus

    PLAČIAU

Naujausi pranešimai