Nediskriminavimas darbo santykiuose Straipsnių archyvas - BizTools • T. Bagdanskis. Diskriminacija darbe Lietuvoje – kaip gintis?

  T. Bagdanskis. Diskriminacija darbe Lietuvoje – kaip gintis?

  Lygybė yra pirminė, prigimtinė teisė, tiesiogiai įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos tekste, kylanti iš Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 1, 2 ir 7 straipsnių nuostatų. Pamatinis žmogaus teisių deklaravimo principas – visų žmonių lygiateisiškumo pripažinimas. Tad skirtingas prigimtinių žmogaus teisių aiškinimas ir nevienodas taikymas atskiroms asmenų kategorijoms yra neleistinas. Žmogaus teisė būti lygiam su kitais saugo žmogaus

  PLAČIAU
 • Diskriminacija darbe: ką sako Darbo kodeksas?

  Diskriminacija darbe: ką sako Darbo kodeksas?

  Keičiantis darbo santykiams ir į darbo rinką ateinant naujoms darbuotojų kartoms, vis aktualesnė tampa „diskriminacijos darbe“ sąvoka. Darbdaviui tenka pareiga užtikrinti, kad su darbuotojais nebūtų elgiamasi nepalankiai dėl jų lyties, amžiaus, religijos, etninės priklausomybės ar kitų asmens bruožų. Nors skirtinguose šaltiniuose, teisės aktuose yra gana aiškiai apibrėžtos „diskriminacijos“ ir „diskriminacijos darbe“ sąvokos, reikia pabrėžti, kad

  PLAČIAU
 • Ikisutartiniai santykiai darbo teisėje: viskas slypi detalėse

  Ikisutartiniai santykiai darbo teisėje: viskas slypi detalėse

  Darbo kodekso 41 str. reguliuojami ikisutartiniai santykiai darbo teisėje. Nors šis straipsnis atrodo labai abstraktus, jį pažeisti galima ne vietoje pasakytu žodžiu, padarytu veiksmu, atskleista informacija. Šis Darbo kodekso straipsnis nustato kelis aspektus – iki sudarydamos darbo sutartį, šalys turi laikytis lyčių lygybės, nediskriminavimo, sąžiningumo, sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingos informacijos suteikimo ir konfidencialios informacijos

  PLAČIAU

Naujausi pranešimai